Foreningen Skepsis har ikke vært involvert i TV-programmet Folkeopplysningen på NRK, verken som initiativtagere, rådgivere eller medvirkende i produksjonen.

 

Folkeopplysningen» er ene og alene produsert av Teddy tv i samarbeid med NRK.
Se for øvrig kommentar fra en av programlederne her: Tankesmed – Konspirasjoner og Skepsis