Barn spør iblant vanskelig. Spørsmålet vi geeks kan spørre, er om ikke vi kan få dem til å stille sine egne foreldre tilsynelatende enkle spørsmål. (Jeg er, i slike tilfeller, helt på linje med faren i Calvin & Hobbes.)

Sky Color