Michael Behe forsvarer den pussige teorien sin om «irreducible complexity», denne gangen mot en interessant forskningsrapport.

Han forsvarer seg i full offentlighet, til allmenn forlystelse.

Jason Rosenhouse er mindre lystig i tonen, men har til gjengjeld fler av detaljene.