Jeg er på reise, og under pakkingen i går fikk jeg en oppringning om en viss kirkebrann. Spørsmålet om vi kan stå overfor en ny bølge kirkebranner ble reist. Sammen med spørsmål om hvem som kan stå bak.

Mine svar var, håper jeg, formulert med en passe mengde forbehold og uttrykk for at klare svar ville være rene spekulasjoner. Det later ikke til å ha vært sluttresultatet i det som ble sendt – oppringninger og presseoppslag i dag morges tyder ikke på det. Derfor en oppklaring:

1. Man kan selvfølgelig ikke, slik jeg diskuterte med journalisten, fullt ut utelukke muligheten for at det kan komme flere handlinger av samme art. Dermed kan man, rent hypotetisk se begynnelsen på flere handlinger. Personlig er jeg nokså tvilende til det, men jeg har selvsagt ingen mulighet til å se helt bort fra det.

Som jeg også sa til journalisten, har det vært enkeltstående og sannsynligvis enkelte relaterte episoder også i årene etter at kirkebrann-«epidemien» la seg, uten at de har medført noen voldsom ny oppblomstring. I utgangspunktet er det det jeg ville forvente også denne gangen.

2. Spørsmålet om hvem som kan stå bak er enda vanskeligere. Det ville selvsagt være galt av politiet å ikke være åpne for en lang rekke muligheter. Blant dem er det selvsagt at ungdomsmiljøer eller enkeltindivid av samme type som er tatt for slikt før, ikke kommer i siste rekke. Jeg understreket at selv i den store «epidemien» med kirkebranner var det enkelte som ble utført av folk som ikke hadde noe med resten å gjøre. Det må avdekkes gjennom etterforskning hvem som har gjort hva.

Journalisten reiste spørsmålet om det muligens kunne være et «satanistmiljø» av typen vi så i tidlig svartmetall som sto bakom, og hva som i så fall kunne være dynamikken. Igjen kan man ikke utelukke det – og det ville være dumt å ikke undersøke det grundig – men alt som er sagt er rent hypotetisk og handler om mulige kulturelle og sosiale dynamikker.

Betydningen av ordet kan er med andre ord rent hypotetisk, og betyr det det i sammenhengen ble tvunget til: Man kan ikke på forhånd utelukke at noe slikt er tilfelle.

Det er altså en journalistisk fortelling som får det hypotetiske «kan» til å bli et advarende «kan». Men det er ikke noe spesielt i det vi (eller mer spesifikt jeg) vet som trekker i noen bestemt retning.

La politiet etterforske. Ting vil utfolde seg som de gjør, så får vi se om vi får noen god forklaring og om noen gjør noe mer.

Oppdatering

Et dypt sukk til: Jeg vet veldig godt at media har bestemt seg for at kirkebrennerne fra gamle dager var «satanister». Noe som lar seg diskutere og bør nyanseres grundig. Som Torstein Grude fikk frem i filmen «Satan rir media» var det nok like mye en mediekonstruksjon som en selvoppfatning.

Derfor var jeg også veldig tydelig nå på at eventuelle anti-kristne motiver bak en kirkebrann kunne være av flere typer. Og at satanister flest ville anse kirkebrennere for idioter.

Hvorfor gjenta det? Jo, jeg ser Aftenposten knaller til med overskriften Frykter ny satanisme-bølge. Og det skulle være meg som fryktet det…

Ye Gods. Jeg sier ti «Hail Eris» og går offline…