Vi har hatt en liten ting gående om bjelker her, og om noen som kunne trenge hjelp til å finne dem.

Vel, Gunnhild Oftedal og Arnt Inge Vistnes har gjort sin del av jobben med å vise hvor den er, og hva som bør gjøres med den. Vi snakker for ordens skyld nok en gang om mobilpanikker fra Walter Kraus, samt «bio-initiativ rapporten»:

Det er som å legge et puslespill. De plukker i stor grad ut de brikkene de synes mest om og legger dem. Så tar de fatt med fargestifter og tegner resten av bildet selv, – slik du [sic] tror det skal være.

Resten er like hardt. For ikke å si hardere.

Det gjelder kanskje spesielt omtalen av Lennart Hardell, mannen som ga opphav til uttrykket «svenskealarm». Oftedal og Vistnes skriver:

Meta-analysen (det vil si en samleanalyse for flere studier) som Hardell og kollegaer publiserte i 20083 inneholder feil. Dermed oppnådde de verdier som tydet på økt risiko for svulster i hodet ved langtidsbruk av mobiltelefon. Han hadde tatt med noen studier to ganger i samme analyse. Det er omtrent som om du regner gjennomsnittsalderen på Pål (20 år) og Per (50 år) og så tar du med Per sin alder to ganger. Da får du 40 år i snitt, mens det rette er 35. Hardell var oppmerksom på feilen.

Helt sist i diskusjonen (som få leser) kommenterer han det og oppgir korrigerte tall, og disse tallene viser ikke økt risiko for svulst! Men i sammendraget (som de aller fleste leser) og ellers i artikkelen oppgir han bare de uriktige tallene og trekker konklusjoner på grunnlag av dem. Har han brukt fargeblyant på puslespillbrikken mon tro?

Hvis dette medfører riktighet, tyder det på at det ikke bare artikkelforfatteren som ikke har gjort jobben sin. Dette skulle selvsagt tidsskriftet og deres referees gjort noe med i forkant. For ellers er dette vel omtrent så nær man kan komme en anklage om fusk uten å bruke rene ord. I skarp kontrast til god skikk er det uansett.

Uansett har forfatterne så rene ord som det kan være mulig å levere på trykk. Les hele.

Og mer detaljert og inngående kritikk av bioinitiativ-rapporten finner man blant annet herfra.