Humanist forlag og Skepsis inviterer til lansering av vår nyeste publikasjon: Skepsis. Guide til kritisk tenkning.

Sted: Humanismens hus, Oslo

Tid: 19.00

Velkommen skal dere være!