Det har lenge vært kjent at dyrestudier antyder at ekstra tilskudd av C-vitaminer kan ha negativ effekt på aldersrelatert grå stær. På en måte overraskende, ettersom én forvetning har vært det motsatte: Ved å redusere oksidativ skade på linsen, burde det virket beskyttende. Dyreforsøk og celleforsøk ser ut til å antyde det stikk motsatte av hva C-vitaminapostler håper på.

Men usikre konklusjoner fra dyremodeller er én ting, påviselige effekter på mennesker en annen. I kohortstudier spriker resultatene i alle retninger.

Det foreligger ingen klare svar ennå, utover at det later til å bli mindre og mindre sjanse for at vitamin C har noen spesielt beskyttende virkning. Spørsmålet er om det kan ha negativ effekt for en subpopulasjon. Det spørsmmålet ble stilt i en ny studie i American Journal of Clinical Nutrition (pdf).

Studien antyder at vi kan observere noe lignende for mennesker som i dyreforsøk. Forfatterne har brukt data fra den svenske mammografiundersøkelsen, og funnet at

Among women aged 65 y, vitamin C supplement use increased the risk of cataract by 38% (95% CI: 12%, 69%). Vitamin C use among hormone replacement therapy users compared with that among nonusers of supplements or of hormone replacement therapy was associated with a 56% increased risk of cataract (95% CI: 20%, 102%). Vitamin C use among corticosteroid users compared with that among nonusers of supplements and corticosteroids was associated with an HR of 1.97 (95% CI: 1.35, 2.88).

Det var snakk om «høydose» C-vitaminer. Tilsvarende sammenheng ble ikke funnet for bruk av multivitaminer.

Det er en rekke mulige konfunderende faktorer, selv om forfatterne har forsøkt å sjekke og korrigere for de av dem som var mulige å kontrollere. Sammenlagt betyr det (etter hva jeg kan se…) for øyeblikket ikke all verden.

Annet enn at C-vitaminer ikke nødvendigvis løser all verdens helseproblem eller endog er bare fint.

Hvilket bringer meg til den egentlige årsaken til at jeg fant det verdt å omtale denne studien. Det er et påskudd til å sitere fra Stuart Sutherlands bok Irrationality. Etter en gjennomgang av dårlig (og feil) bruk av belønninger, går han over til å si noe om hvordan dette fungerer for pristildelinger.

Som er omtrent like dårlig. Og som kan ha én og annen negativ effekt, også innenfor vitenskap, og ikke bare for misfornøyde ikke-vinnere:

The experimental evidence… suggests that people who are trying to gain a prize will do less imaginative and less flexible work than those of equal talent who are not. In addition, they may come to work less hard after winning the prize. There have been no studies of the effect of Nobel Prizes, but one has the impression that many Nobel Laureates deteriorate markedly, though in some cases allowance must be made for senility. Many develop considerable hubris, and turn to fields in which they are totally unqualified; others try to solve grand but meaningless problems like the natuer of consciousness or devote themselves to promoting vitamin C as a cure for everything from cancer to the common cold …

Godt mjauet.