Placebokontrollerte studier av homøopati og skolemedisin

Skeptico gjør oppmerksom på at en interessant artikkel fra Lancet i 2005 finnes åpent tilgjengelig(pdf). Ett hundre og ti studier av homøopati og like mange av konvensjonelle behandlinger ble undersøkt. I begge settene var det biaser, små studier og metodisk svakere studier var mer tilbøyelig til å vise god behandlingseffekt enn store og metodisk bedre […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Homøopati