Blodslinjer og politikk – hvit nasjonalisme i USA (før Trump)

Jeg har en egen liten hylle viet amerikansk nativisme og høyreekstremisme. Den har hatt et lite hull: med unntak av spesialstudier av enkeltbevegelser er den tungt historisk med vekt på 1800- og første halvdel av 1900-tallet. Vår umiddelbare fortid, nyere og aktuelle tildragelser kommer gjerne som en ettertanke i siste kapittel eller et postscript. David Bennets The Party of Fear er på alle mulige måter en utmerket bok (eller var da den kom og i 2.utgave), og gir et strålende overblikk over historikk med kontekst som gir forståelse. Men savnet har vært noe som kunne gjøre noe lignende for noe som ligger nåtiden nær. I litteraturlisten til James Ahos siste, ellers nokså skuffende bok (Far-Right Fantasy. A Sociology of American Religion and Politics) fant jeg imidlertid noe som så lovende ut: Leonard Zeskinds Blood and Politics. The History of the White Nationalist Movement from the Margins to the Mainstream. Det viste seg å holde stikk. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Høyreekstremisme

En annen Satan

Det handler ikke om «politikere» med kallenavn på konkurrenter, men oppfinnelsen av en helt annen Satan, en som kunne være basis for selvvalgt sosial identitet og organisert virksomhet. Og litt mer om hva som skjedde da den ble så. Det er en slump historikk eller to, en dæsj eller tre sosiologi, og den lengste akademiske presentasjon og analyse av LaVeys sataniske bibel som så langt har vært på trykk. Og så er det en halvlang rant om satanismepanikken og konspirasjonsteoriene den bygde på, denne gang primært koblet til sataniske (mot)aktører. Boken er samskrevet av meg selv, Jim Lewis og Jesper Petersen. Den kom på OUP i desember i fjor, og de har den på meget gunstig sommersalg akkurat nå. Løp og kjøp … […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Religionshistorie

Sannheter om uærlighet

Jeg hadde som tidligere nevnt egentlig bestemt meg for at forrige Ariely-bok fikk være den siste. Men så kom The (Honest) Truth About Dishonesty likevel med i en forsendelse med bl.a. Ronsons psykopat-test. Hvilket ikke var så dumt. Denne gang var boken et par hakk mer konsistent forskningsformidlende og jevnt over mindre irriterende «personlig biografi» enn i The Upside of Irrationality. Siden det er forskningen og tematikken som interesserer meg, var det en lettelse. Grepet denne gang var også rettet mer mot å imøtegå en (forenklet versjon av en) teori om uærlighet, juks og kriminalitet, nobelprisvinner Gary Beckers «Simple Model of Organized Crime». Siden «modellen» er en versjon av rational choice-teori, med «econs» heller enn «humans» i hovedrollene, er den egnet for den typen kritisk oppmerksomhet Ariely, Kahneman og andre innen atferdsøkonomi er så glad i å gi. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Psykologi

For den esoterisme-interesserte

Tidlig neste år kommer den meget interessante og tildels nyskapende antologien Contemporary Esotericism. Det er gledelig, men det har ergret meg sånn passe en stund nå at den ikke kom sommeren som var. Det siste har en en meget enkel årsak: et par viktige sider ved mitt eget bidrag i boken har føltes utdatert på et par viktige punkt helt siden Wouter Hanegraaffs bok Esotericism and the Academy. Rejected Knowledge in Western Culture kom ut i vårterminen i år. Blant de mange tema boken er innom finnes nemlig interessante og historiske svar på spørsmål jeg har forsøkt å angripe fra en mer systematisk (og tildels misforstått) vinkel, nemlig bakgrunnen for noen vanlige figurer i konspirasjonskulturell historieskrivning (og vekten på historieskrivning generelt). Det konspirasjonskulturelle er knapt nok et bitema, noe Hanegraaff streifer innom i forbifarten. Hvis jeg skulle forsøkt å gjengi et enkelt motiv bak boken, kunne det hett noe sånt som å gi en historiografisk skildring av sentrale motiv i det som blir både «esoterisk diskurs» og diskurs om «esoterisme». Det er en ekstrem kortversjon for sånne som meg. For andre handler det kanskje litt mer om hvordan fortellingene om esoterisk kunnskap er blitt til og hvordan de har sett ut til ulike tider, hvilke kilder og hvilke kamper som har påvirket dem. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Religionshistorie

For den vitenskapelig interesserte (humaniorastudent)

Det foregår stadig bittesmå trefninger i den såkalte skyttergravskrigen mellom fag som sysler med human atferd (ofte med en selvoppfatning som «humaniora») og naturvitenskapelige forskere som mener å ha noe å si om human atferd de også. Jeg blir ofte ille berørt av hvordan mine fakultært sett nærmeste kolleger opptrer i slike sammenhenger. Det blir også min amerikanske religionsvitenskapskollega Edward Slingerland. Såpass mye at han har lagt en del av sine sinologiske studier til side for et par bøker som Creating Consilience og den herværende What Science Offers the Humanities. Integrating Body and Culture. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Psykologi, Religionshistorie

For den konspirativt interesserte

Det foregår og utgis forskning om konspirasjonsteorier som aldri før. Men det var mer før enn jeg har vært klar over. Det måtte en forsker fra et helt annet felt inn for å vise meg eldre miljø jeg rett og slett bare har sett noen ytterst få bidrag fra. Men i litteraturlisten og diskusjonen til psykologen Jovan Byford, i den lille boken Conspiracy Theories. A Critical Introduction fant jeg et førtitalls referanser jeg ikke kjente. Det var verdt mer enn prisen alene. Hva med boken som bok? […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Konspirasjonsteori, Religionshistorie

For den religiøst totalitarisme-interesserte

Noen konferansevolum er kjappere ute enn andre. Jeg har knapt opplevd maken til fart som boken etter konferansen Politikk og religion – en farlig kombinasjon?. Konferansen, som gikk i regi av Nettverk for totalitarismeforskning ble avholdt i februar 2011 og boken utkom i sommer. Når man da tar med at det er flere nye bidragsytere til boken, og at noen manus ble avlevert godt over nyttår, skal redaksjonen (først og fremst ved Bjørn Arne Steine, tror jeg) ha stor ros for arbeidet. Boken favner vidt, fra filosofiske og statsvitenskapelige bidrag til de historiske, antropologiske og religionsvitenskapelige. Empirien er kanskje ikke like bred, men den spenner bredt nok til at mine favorittbidrag spenner fra pakistansk etterretning i Afghanistan (Farhat Taj) til en analyse av SS-ideologi (Terje Emberland). […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Religionshistorie