For den fundamentalistisk interesserte

Ikke alle konferansevolum kommer like fort som The Devil’s Party. Noen få (morgendagens) kommer tidligere; de aller fleste tar lenger tid. I fjor kom etter mye arbeid, mest fra sjefsredaktør Ulrika Mårtensson, resultatet etter en konferanse vi holdt her ved NTNU i 2007. Til gjengjeld er det blitt to pent utseende og interessante bøker, utgitt sammen under tittelen Fundamentalism in the Modern World. Volum én tar for seg stat, globalisering og politikk, mens volum to har fokus på kultur, media og offentlig sfære. Bøkene og konferansen var et samarbeidstiltak med statsvitenskap (representert ved Jennifer Bailey som medredaktør), litteratur (ved Priscilla Ringrose som medredaktør) og religionsvitenskap (ved Ulrika med meg som haleheng). Vi forsøkte å rekruttere bredt, både når det gjaldt geografisk og tematisk omfang, og jeg synes i det alt vesentlige det lyktes. De fleste regioner og religioner er dekket. Selv om det kanskje er en overvekt på det utvidede «Midtøsten» er både sør, vest og øst, kristendom, hinduisme og buddhisme også godt representert. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Religionshistorie

For den thelemisk interesserte

Midt i alt resirkulert konspirasjonsvås om Aleister Crowleys bedre kjente etterlatenskaper kan jeg jo fortsette de to foregående postene med å nevne at Aleister Crowley and Western Esotericism også omsider har utkommet. Det er blitt en dypt fascinerende bok om én av de mest kontroversielle, produktive og kulturelt betydningsfulle skikkelsene i det tidlige 1900-talls vestlige esoterisme. Boken tar for seg både sider ved Crowleys system og hans tenkning, men ikke minst handler den om innflytelse – kilder til innflytelse på ham, og hans egen varierende innflytelse på landskapet rundt seg. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Religionshistorie

For den med interesse for nye religiøse bevegelser

For oss fagboknerder er seriene om «Cambridge Companion to …» velkjente og ikke helt uten en viss prestisje. Vårt lokale «satanisme-team», Jesper Petersen og jeg, hadde dermed svært få problemer med å si ja da gode kolleger spurte om vi ville bidra til The Cambridge Companion to New Religious Movements. Selv om vi er litt grinete på at vår festlige tittel ble omdøpt til noe så enkelt som «Satanism». Det er, for å si det mildt, et visst omfang bevegelser å se på om man ønsker å dekke hele feltet. Japan alene kunne vært en serie. Redaktørene Hammer og Rothstein har valgt en litt annen løsning, muligens advart av monsteromfanget på Hammer og Lewis Handbook of Religion and the Authority of Science (der undertegnede forøvrig skrev om skeptikere). Denne gang har de tatt et engere utvalg av bevegelser og ditto av problemstillinger og samfunnsvitenskapelige perspektiv. Noen valg er «selvsagte» (scientologi, dommedag), andre mer uventet. For eksempel er det inkludert et interessant kapittel om «jihadisme» som ny religiøs bevegelse. Resultatet fungerer som en blanding av forskningsoversikt, introduksjon og blikk på forskningsstrategier. Det er med andre ord stor fare for at denne kan dukke opp på et pensum nær undertegnede om ikke fryktelig lenge. Og siden denne også finnes både innbundet og i paperback, skulle den passe til lommebøker av ulike tykkelser. Olav Hammer & Mikael Rothstein (red.) The Cambridge Companion to New Religious Movements Cambridge University Press 2012, 330s.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Religionshistorie

For den satanisk interesserte

For noen år siden arrangerte vi verdens første religionsvitenskapelige konferanse om satanisme på NTNU, ledet av to den gang nokså ferske stipendiater. (Siden har den andre gått av stabelen, i Stockholm, og en tredje er på trappene.) Akademiske antologier tar ofte sin tid (og min, din, hans, hennes og deres), så det er nesten et «allerede» når boken The Devil’s Party. Satanism in Modernity nå befinner seg trygt i bokhyllen og i én og annen butikk. Ikke alle bidragene fra konferansen er der, og ikke alle bidragene som er der er fra konferansen. Det er som seg hør og bør. Til gjengjeld er erstatterne god (og bedre), og alle konferansebidragene er blitt substansielt forbedret i etterkant. Både tid, det å diskutere på konferansen og (aller mest) av redaktørenes flittige arbeid har gjort sitt. Redaktørene har også skrevet analytiske forord og innledninger til hver av bokens fire deler, med analyse som klart hever sluttresultatet. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Religionshistorie

Psykopat-testen

Det begynner med et møte på en kafé, en mystisk bok, et brev til professor Hofstadter og en ukjent forfatter. Brev og bok har en mystisk historie, og de er sendt til en rekke forskere verden over. De inneholder tydeligvis en gåte. Eller er det så tydelig? Kort tid etter sitter Jon Ronson på fly til Sverige, én av mange turer rundt i verden for å snakke med en lang rekke merkelige og ikke fullt så merkelige mennesker. Inkludert en representant for scientologikirkens CCHR, flere fengselsfugler, en tidligere etterretningsagent som fant ut at han var Messias, Bob Hare – mannen bak «psykopattesten» – og professor Hofstadter. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Humor, Media, Psykologi

"Bad Pharma." Medisinsk forskning og legemiddelindustrien på tiltalebenken

Ben Goldacre er en mann med en misjon. Misjonen handler om best mulig kunnskap til dem som har mest bruk for det. Spesielt innen medisin. Det er et stort problem der: Medisinsk forskning er langt fra pålitelig nok. Ikke fordi medisiner er helt uten virkning, og heller ikke fordi legemiddelindustrien er direkte ond. Men det er så mange tvilsomme ordninger, så mye fortielse, så mye forskningspraksis som for en ikke-medisiner er så klart over grensen til direkte fusk, så mye misvisende reklame, så mye manipulasjon som ligger innbakt i systemene i så mange land at det er til å bli mildt sagt engasjert over. Goldacre er den engasjerte stemmen. I Bad Pharma. How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients går han i strupen på kolleger, politikere og industrien fra side én, og han henger på til bokens brødtekst slutter snaue 400 sider senere. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Juks og (selv)bedrag, Medisin

Den hellige død som utjevner all forskjell

Jeg sier av og til i dertil egnede fora og forhåpentligvis dertil egnede diskusjoner, at «religionsvitenskap» ikke helt gir et rimelig inntrykk av hva svært mange religionsforskere holder på med. Jeg bruker et annet uttrykk: «journalistikk med fotnoter». Det er ikke primært en kritikk. Riktignok er det plenty journalistikk som er dårlig, men akademikere som bruker mesteparten av tiden sin ved katetere og i komitéer kan ofte bare drømme om å gjøre den jobben en dyktig journalist i felt kan få til. «Journalistikk» betyr i sammenhengen tett observasjon og samtale med deltagere, og «med fotnoter» står for all den kontekst en journalist kan legge til fra samfunn og menneskekunnskap, og dypere innsikt fra en bredere og dypere forskning journalisten noe sjeldnere formodes kjent med. Jeg nevner det her, fordi det sjelden har virket mer relevant enn i lesningen av Andrew Chesnuts velskrevne, humane og lettleste Devoted to Death. Santa Muerte, the Skeleton Saint. Boken handler om kulten rundt Santa Muerte, en folkelig og definitivt ikke anerkjent helgen i (primært) Mexico. Hun er best kjent som den beskyttende helgen for det mer offisielle og ortodokse katolikker kaller «narcosatanicos» – kriminelle grupper som er involvert i en særdeles blodig virksomhet. Det er ikke direkte usant. Virkeligheten er bare så uendelig mye mer sammensatt. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Religionshistorie

Om hvordan vi tenker – langsomt og hurtig

Douglas Adams muligens minst kjente bok, The Meaning of Liff definerer betydningen av «Liff» som «any book the dust jacket of which bears the words, ‘This book will change your life’.» Assosiasjonen var nærliggende da jeg etter å ha lest boken så baksideteksten til Daniel Kahnemans Thinking, fast and slow, der en eller annen har funnet ut at «Thinking, fast and slow will transform the way you take decisions and experience the world». I den grad de mangslungne forskningsresultatene boken gjenforteller gir et samlet budskap i boken som seg lar seg redusere til noen få setninger er det vel snarere noe nær det motsatte: De snarveiene vi tar i hverdagens tenkning lar seg ikke fjerne ved en enkelt gjennomlesning av en bok. Kahneman forsøker for all del å hjelpe til med å huske hva man bør ta i betraktning og hvordan man kan gjør det bedre, men han viser også hvilke myriader av påvirkningskilder og biaser som er involvert og påvirker oss, uansett hvor opplyst man ellers måtte være. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Psykologi

Irrasjonalitetens bedre sider

Bjørn Rune Gjelsten gir store bonuser til ledere som overgår målsetninger og dermed «presterer», forteller Dagens Næringsliv. Det står ham selvfølgelig fritt. Problemet er at det er særdeles vanskelig å vise at store bonuser virker på en positiv måte. Det er temaet i første kapittel av atferdsøkonomen Dan Arielys nest siste bok, The Upside of Irrationality: The Unexpected Benefits of Defying Logic at Work and at Home. Med tanke på forrige post bør jeg kanskje understreke at Arielys rasjonalitetskonsept ikke helt virker være det samme som hos Stanovich. Boken handler helt enkelt ikke om samme type problematikk, men om human atferd på ulike områder, hva som bidrar til kvalitet og følelse av kvalitet, og belyst i mange tilfeller av Arielys eget liv. Heldigvis er det i enda større grad belyst av Arielys egen forskning. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Psykologi

IQ og rasjonalitet

Intelligens er et populært og misbrukt ord. IQ måler noen ting og ikke andre. En av tingene det ikke måler, skriver Keith Stanovich, er rasjonalitet. Det er en av grunnene til at vi observerer «dysrasjonalia» – at høyst intelligente mennesker likevel gjør noen særdeles dumme (irrasjonelle) ting. Sommeren og våren har vært fylt av mennesker som leser ferdig en av nattbordsbøkene mine, Daniel Kahnemans Thinking, fast and slow. Stanovich tilhører på mange måter «samme» retning, i det han også har en del interesse for psykologien bak «heuristics and biases». Men Stanovich har noen særtrekk og interesser som gjør forskjell. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Psykologi

Scientologiens kamp om religionsbegrepet

Religionshistorikeren Hugh Urbans siste bok har tittelen The Church of Scientology. A History of a New Religion. Det er noe misvisende. Riktignok er boken både historisk, handler om scientologikirken, og ordet religion står helt sentralt, men det som står i fokus for boken er hvordan og når scientologikirken ble opptatt av at organisasjonen var en kirke og at praksis og ideologi var en religion. Det handler også litt om hvilke motkrefter som ble mobilisert, men bare kort og som bakteppe for interne dokument og vitnesbyrd. Boken er hovedsakelig basert på tre typer kilder: rettsdokument, åpne kilder og frafalne scientologer. De praktiserende som fortsatt er medlemmer er såvidt med, men hverken deres praksis eller tro er spesielt viktige for hoveddelen av bokens innhold. Urban begynner med dianetikkfasen, hvor Hubbard presenterte terapien sin som vitenskap og samtidig var særdeles kritisk i forhold til religion i det hele. Dianetikken var selvhjelpsorientert, «hemmeligheten» var åpent tilgjengelig og tilnærmet gratis – i motsetning til hemmeligholdet, hierarkiet og kostnadene som kom med scientologien. Samtidig forteller Urban også kort om den ritualmagiske fasen hans – med thelemitten Jack Parsons – og fremhever på flere punkt kontinuitet mellom symbol og praksiselement i scientologien og den okkulte bakgrunnen. Hubbard fremstilles som en typisk «bricoleur» som har bygget en større ideologisk konstruksjon ut av alle mulige tilgjengelige og for anledningen passende element. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Religionshistorie, Sekterisk

2012 og den motkulturelle apokalypsen

Det er snart ny undervisningstermin, og siden en nokså omtalt dato dukker opp i slutten av neste semester er det på tide med litt pensumendringer også. I ledige stunder om dagen sitter jeg dermed og leser en nokså ny fagbok om igjen. Det er den (i likhet med mye annet) så langt lite omtalte 2012. Decoding the Countercultural Apocalypse. I likhet med denne masteroppgaven utgjør nemlig ovennevnte bok semesterets fokus på «2012-fenomenet». Jeg har ikke fått fulgt utviklingen på feltet så tett som jeg skulle ønsket, men med noen forsøk på egen hånd og tre dyktige masterstudenter som holder meg litt oppdatert, tror jeg oversikten er grei nok til en litt forsiktig konklusjon: 2012 kommer til å handle mye mindre om «date setting» og kognitiv dissonans enn jeg ville forventet for et par-tre år siden. 2012-miljøet er primært «in for the long haul», riktignok med utopiske drømmer, men de må vokse frem ved hjelp av langsiktig, kulturendrende arbeid. 2012 er ofte mer et symbol på verdier, og kun dernest en begynnelse på en epoke der noe nytt kan vokse frem. Uten at det apokalyptiske i form av kriser, ødeleggelser og annet alltid er så langt unna. Det er også det man kan lese ut av Gelfers artikkelsamling om temaet. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Dommedag, Konspirasjonsteori, Pseudovitenskap, Religionshistorie

Ny Skepsisbok

Endelig er den nye, og lenge etterlengtede, skepsisboken klar.   ”Hakkespettbok” Boken skiller seg fra tidligere publikasjoner, som var mer fokusert på å avlive moderne myter knyttet til et snevert tema. Denne boken er ment å gi en grunninnføring i vitenskap og kritisk tenkning, på et mer generelt plan. En slags ”hakkespettbok” for skeptikere – nye, så vel som innbarkede. […]

Mona H. Klausen,

Kategorier: Alternativ behandling, Anti-vaksinasjon, Bøker, Evolusjonsteori, Juks og (selv)bedrag, Konspirasjonsteori, Kornsirkler, Kreasjonisme, Medisin, Pseudovitenskap, Psykologi, ufo, Utenomjordisk

Stikkord: , ,

Det ble gjort feil … (2)

En av de første bøkene jeg omtalte her, den gang bloggen var ny var Carol Tavris og Elliot Aronsons Mistakes Were Made (but not by me). Why We Justify Foolish Beliefs, Bad Decisions and Hurtful Acts. Jeg lovet (nesten) å komme tilbake med en fyldigere omtale en gang senere. Og den har ikke akkurat blitt mindre aktuell siden. Sent i fjor leste jeg boken om igjen, med intensjon om å gi nettopp den fyldigere omtalen. Men tiden har gått, og den ene og andre boken har passert gjennom hendene uten at jeg har sagt så mye om noen av dem. Så jeg innser at sjansen for at jeg virkelig kommer til å lage en fyldigere anmeldelse er nokså skral. Til gjengjeld finnes en veldig mye bedre løsning: lytt til klippet under. Der forteller nemlig (etterhvert) Tavris selv.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Psykologi