Blodslinjer og politikk – hvit nasjonalisme i USA (før Trump)

Jeg har en egen liten hylle viet amerikansk nativisme og høyreekstremisme. Den har hatt et lite hull: med unntak av spesialstudier av enkeltbevegelser er den tungt historisk med vekt på 1800- og første halvdel av 1900-tallet. Vår umiddelbare fortid, nyere og aktuelle tildragelser kommer gjerne som en ettertanke i siste kapittel eller et postscript. David Bennets The Party of Fear er på alle mulige måter en utmerket bok (eller var da den kom og i 2.utgave), og gir et strålende overblikk over historikk med kontekst som gir forståelse. Men savnet har vært noe som kunne gjøre noe lignende for noe som ligger nåtiden nær. I litteraturlisten til James Ahos siste, ellers nokså skuffende bok (Far-Right Fantasy. A Sociology of American Religion and Politics) fant jeg imidlertid noe som så lovende ut: Leonard Zeskinds Blood and Politics. The History of the White Nationalist Movement from the Margins to the Mainstream. Det viste seg å holde stikk. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Høyreekstremisme

Alt-right i Alta, pyramidespill og annet smårusk

Det er nok av seriøse utenrikspolitiske saker å se på om dagen, så sjøormrapportene glimrer med sitt fravær fra forsidene. Men at det er nok av seriøse saker å styre med, betyr ikke at man har en heldig hånd. Når Altaposten skal delta i den halvt konspiratoriske sporten «gjett de tyrkiske kuppmotivene før vi vet noe videre», går journalisten for eksempel til The Daily Stormer for tips. Innholdet i spekulasjonene kan du finne hvor som helst, men Daily Stormer er et noe spesielt kildevalg som «autoritet», et sted man sjelden snubler over rent tilfeldig, og med mindre man har spesielle interesser har nok de færreste noe der å gjøre. «Avisen» hinter tydelig til ståsted i navnet (ja, det er oppkalt etter den tyske fra siste germanertid), og for den virkelig trege har den seksjoner for rasekrig og «det jødiske problem». Det er drevet den erklærte nynazisten Andrew Anglin, som nå om dagen kanskje mer presist kan betegnes som «alt-right». Med alt-right-galskapen dårlig representert i norsk lokalpresse ser vi med interesse og et halvt hevet øyenbryn frem til å finne ut om Altaposten har tenkt til å gi oss mer fra den delen av landskapet. Det er 2016, og alt ser ut til å være mulig. (Oppdatering: Sommervikaren som skrev saken og Altaposten har oppdaget hva de har sitert, og artikkelen ble sporenstreks slettet. De beklager det inntrufne sterkt. Det er fortsatt 2016, men for dagens dose 2016-het kan man nok med fordel heller følge tyrkisk innenriksnytt.) Av andre saker i «nyhetsbildet», har FTC, den føderale handelskommisjonen i USA, avsluttet sin etterforskning av og kommet til en avtale med multi-level marketing-firmaet Herbalife. Det får vi sikkert høre mer om her hjemme også. Avtalen betyr at Herbalife kan fortsette, men ikke som før, og må betale erstatning på 200 millioner dollar til en del av sine «kunder». Både kritikere og forkjempere fremhever beslutningen som en seier, kanskje med best poeng på selskapssiden. De slapp å bli bedømt som et ulovlig pyramidespill, kan fortsette, og aksjeverdien føk til værs. På den annen side er en vesentlig del av det kritikerne fremhever som seier, utover det som bør ses som en heftig de facto bøtlegging, at selskapet fremover må opptre som forhandlere av varer, og at det meste som smaker av pyramide må opphøre. Hvis kritikerne hadde rett i utgangspunktet, bør det på lengre sikt være kroken på døra – om betingelsene blir fulgt opp. Som en siste liten sak kan vi nevne at CHILD Inc, en veldedig organisasjon «to protect children from harmful cultural practices, especially religion-based medical neglect», nå har lagt alle sine interne nyhetsbrev på nett. Det er en ikke ubetydelig kilde for den som måtte ha slike interesser, og du kan finne nyhetsbrevene her. (Tips via John Færseth og Consumer Health Digest)

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Høyreekstremisme, Juks og (selv)bedrag, Konspirasjonsteori, Media, Medisin, Sekterisk

Litt presseros

Jeg har lest litt og tenkt mer om forrige sak, men det er det liten grunn til å skrive mer om her. Utmerkede kolleger og dyktige journalister har analysert, sammenlignet, revet fra hverandre, og plukket i stykker fantasier, fantasterier og løgner av svært ymse slag i Breiviks kompendium. De er i gang med mer årsaksorienterte analyser også. Blant mange bidrag skal jeg bare kort trekke frem noen få: kronikkene av Øystein Sørensens kronikk i Dagbladet om det totalitære, Mattias Gardells i Dagsavisen om terrorens logikk, og Lars Fr. Svendsens i Svenska Dagbladet om «filosofien». Dernest et intervju med Magnus Ranstorp (og en befriende sidebar) fra Aftenposten, og en refleksjon fra Ane Farsethås i Morgenbladet. Det er mye, mye mer. Kolleger og journalister har snudd seg fort og gjort mye bra. Siden vi ikke har spesielt mye mer interessante egne betraktninger her for tiden, vender vi også snuten mot mer vante felt og benytter anledningen til å rose forskning.no for å sette litt kritisk fokus på udokumentert og skadelig alternativ behandling igjen. Først Ingrid Spildes artikkel om tarmskylling, dernest den i dag mye omtalte saken fra Kunnskapssenteret om ineffektiv og tildels skadelig alternativ behandling mot kreft.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Høyreekstremisme, Media

Noen foreløpige inntrykk fra "2083"

Konspirasjonstenkning, fanatisme og ekstremisme har nok en gang krevd menneskeliv. Denne gangen skjedde det her i Norge, men tankegodset er, som andre har påpekt internasjonalt. De har oppsummert dette godt før: det er høyreekstremt, fanatisk og totalitært. Målet er et stammenes Europa, egentlig en stammenes verden, de naturlige stammene hver for seg, styrt av en utvalgt elite sulliker fra en ekstremists fantasiverden. Visjonen er «anti-nazistisk» bare i den forstand at i denne varianten er Sions vises «jøde» byttet ut med «muslim» som konspirativ fiende og nazistene dermed bekjemper feil fiende. De blir dermed den virkelige fiendens praktiske allierte. «Rase» er byttet ut med «kultur», deri opptatt religion. Og den muslimske fare er selvsagt alliert med lokale ledelser: Ikke minst inneholder «2083» et rasende angrep på alle reelle og innbilte eliter som har bidratt til et noenlunde velfungerende samfunn der ekstremister opplever seg som marginaliserte størrelser. Det siste gjør de erfaringsmessig alltid. Jeg ble spurt av bl.a. Independent om hva regjeringen hadde gjort for å skape så kraftig hat i en mann. svaret var «ingenting». Det finnes ingen mulige handlingsrom i siviliserte samfunn den slags ville føle var tilstrekkelig. Politiske handlinger i åpne demokrati kunne og burde alltid vært mer radikale for å tilfredsstille den konspiranoid totalitære. Dermed får vi alltid den apokalyptiske tonen som preger konspirasjonsteoretiske fremstillinger av historie og samtid. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Høyreekstremisme, Konspirasjonsteori

Forskole i folkemord

En viss fornekter har nylig fått en mediastøttet reise til landet, og i den forbindelse kan det kanskje være relevant å gjøre oppmerksom på at Didrik Søderlinds artikkel om hvem som benekter Holocaust og hvorfor er lagt på nett hos Fri tanke. Artikkelen er opprinnelig fra boken Åpent sinn eller høl i huet?. I samme åndedrag kan (og bør) vi også nevne kveldens foredrag på Chateau Neuf i Oslo. I forbindelse med lanseringen av nyeste nummer av Fortid snakker to Skepsis-veteraner (Terje Emberland og Bernt Roughtvedt) om følgende: Ny forskning viser at opplæringen av norske politirekrutter på Kongsvinger under 2. verdenskrig var «en førskole i utryddelseskrig», og at nordmannen var mer sentral i SS-ideologien enn tidligere antatt. Fredag inviterer Fortid og Akademisk Vorspiel til foredrag med Bernt Rougthvedt og Terje Emberland. Evenemanget er gratis og foregår i biblioteket på Chateau Neuf klokka 19.00 fredag 29. mai. Det blir garantert både opplysende og underholdende.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Arrangementer, Høyreekstremisme

Sandefjords Blad om Hamer og hans "nye germanske medisin"

Så var det omsider en norsk avis som kom så langt som til å ta opp at Ryke Geerd Hamer har flyttet til Norge og søkt om legeautorisasjon. Som ble avslått. Heldigvis. Og selvfølgelig. Men Hamer har reist sak mot staten, en sak som vil gå for retten i april. Det er, ikke underlig, siden Hamer har bosatt seg i Sandefjord, Sandefjords Blad ved Sigurd Øie som tok saken nå lørdag. Et lite utdrag fra saken: Ryke Geerd Hamer er en omstridt person og kontroversiell tidligere lege, som er kjent i flere europeiske land. Dersom man skriver navnet hans inn i søkemotoren Google, får man opp til 45.000 treff. Journalister sporet i ett tilfelle opp 50 pasienter fra et og samme sted der bare syv overlevde behandlingen. Resten døde. Vi har skrevet om Hamer og hans norske disipler her tidligere, men det grunnleggende er skrevet hos forskning.no og oppsummert i Skepsisboken Åpent sinn eller høl i hue?. Det er, som man vil se av en del av lenkene, en ørliten undertone av antisemittisme i «den nye germanske medisin. Selv om enkelte norske disipler har fjernet kvakksalveriet sitt fra akkurat den komponenten, har originalen fortsatt i samme spor. Som i dette nye dokumentet og dets påstander om at: The conference participants gather in great concern from the point of view, that every day further 1500 people in Germany alone will be poisen to death with chemotherapy abuse and morphine. With the help of the German New Medicine® almost all relevant patients could survive. This condition, by which until now more than 20 million Non-Jewish patients died, only in Germany, is the topic of this conference. The conference participants have asserted that: 1. For 27 years the German New Medicine® has been discovered and known. And at around this time because of an article of the World Chief Rabbi Menachem Mendel Schneerson in the Talmud, all rabbis in the world are committed to ensuring that all patients Jewish faith will be treated with this in the past called “New Medicine” and now “German New Medicine®“. Resten er ikke det spor bedre. (For dem som lurer på hvem «rabbiner» Gøtz er, så antydes svaret her og her.) Kudos til Sandefjords blad for å ta saken. Les hele artikkelen. Gi gjerne journalisten ros.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Høyreekstremisme

Stikkord: ,