Covid-vaksinen er ikke “eksperimentell”

Per 14. Januar 2021 er vi oppe i 42.003 personer i Norge som har fått første dose av Comirnaty; covid-19-vaksinen utviklet av Pfizer og BioNTech. I takt med vaksineringen av risikogruppene kom det både bivirkninger fra, og påstander om, vaksinen. Bivirkninger vil alltid forekomme når man vaksinerer store grupper, og gi spesielt tydelig utslag i risikogrupper. Dette er egentlig ikke bivirkninger, men virkninger av vaksinen. Immunresponsen som så skrøpelige mennesker får, som det vi har sett i Norge hvor flere har dødd av immunresponsen, kan være farlige for dem. Denne immunresponsen er forventet av en vaksine. Vi skal ikke ta for oss dette i denne teksten, men heller se på påstander om vaksinen. Bivirkningene var forventede – ut fra den kunnskapen vi hadde på forhånd. Det var, dessverre, påstandene om vaksinen også. De er mange, og potensielt farlige. […]

Ingvild T. Bøckman og Nicolai Roness,

Kategorier: Anti-vaksinasjon, Artikler, grafikk, Medisin, Ukategorisert

Tilbakevendende myter i alternativbehandlinger – og mer til (JREF-forelesning 8)

Sommeren har gått over i pausemodus i Trondheim, og sommerferien er over. Men Skepsis sommeruniversitet fortsetter. I dag tar Harriet Hall oss gjennom blant annet en rekke godt kjente, tilbakevendende myter og tankefigurer («zombiememer») i alternative behandlinger. Velbekomme.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Medisin

Stikkord: , ,

Fortelling i helsekommunikasjon

Kommunikasjon er mer enn formidling av fakta og metodene som skapte dem. Mennesket er et fortellende vesen. Vi tenker gjennom fortellinger, der mennesker gjør, opplever og føler. Liz Neely, leder for The Story Collider, snakker her om den sentrale betydningen av fortelling i helsekommunikasjon. Paperet er her, med følgende oppsummering/teaser: From public health campaigns to clinical settings, medical professionals must recognize, understand, and intervene in people’s most vulnerable moments. It is emotionally charged work, with the highest of stakes. Failure to connect with individual patients, other health care professionals, and communities can sabotage treatment, erode trust, and increase human suffering. Storytelling is a powerful tool for patients and providers alike to give voice to their experiences, confront illness and mortality, and connect knowledge to action. The dialogues created by storytelling are an essential component of effective, humane medicine.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Medisin, Psykologi

Stikkord: ,

Alt-right i Alta, pyramidespill og annet smårusk

Det er nok av seriøse utenrikspolitiske saker å se på om dagen, så sjøormrapportene glimrer med sitt fravær fra forsidene. Men at det er nok av seriøse saker å styre med, betyr ikke at man har en heldig hånd. Når Altaposten skal delta i den halvt konspiratoriske sporten «gjett de tyrkiske kuppmotivene før vi vet noe videre», går journalisten for eksempel til The Daily Stormer for tips. Innholdet i spekulasjonene kan du finne hvor som helst, men Daily Stormer er et noe spesielt kildevalg som «autoritet», et sted man sjelden snubler over rent tilfeldig, og med mindre man har spesielle interesser har nok de færreste noe der å gjøre. «Avisen» hinter tydelig til ståsted i navnet (ja, det er oppkalt etter den tyske fra siste germanertid), og for den virkelig trege har den seksjoner for rasekrig og «det jødiske problem». Det er drevet den erklærte nynazisten Andrew Anglin, som nå om dagen kanskje mer presist kan betegnes som «alt-right». Med alt-right-galskapen dårlig representert i norsk lokalpresse ser vi med interesse og et halvt hevet øyenbryn frem til å finne ut om Altaposten har tenkt til å gi oss mer fra den delen av landskapet. Det er 2016, og alt ser ut til å være mulig. (Oppdatering: Sommervikaren som skrev saken og Altaposten har oppdaget hva de har sitert, og artikkelen ble sporenstreks slettet. De beklager det inntrufne sterkt. Det er fortsatt 2016, men for dagens dose 2016-het kan man nok med fordel heller følge tyrkisk innenriksnytt.) Av andre saker i «nyhetsbildet», har FTC, den føderale handelskommisjonen i USA, avsluttet sin etterforskning av og kommet til en avtale med multi-level marketing-firmaet Herbalife. Det får vi sikkert høre mer om her hjemme også. Avtalen betyr at Herbalife kan fortsette, men ikke som før, og må betale erstatning på 200 millioner dollar til en del av sine «kunder». Både kritikere og forkjempere fremhever beslutningen som en seier, kanskje med best poeng på selskapssiden. De slapp å bli bedømt som et ulovlig pyramidespill, kan fortsette, og aksjeverdien føk til værs. På den annen side er en vesentlig del av det kritikerne fremhever som seier, utover det som bør ses som en heftig de facto bøtlegging, at selskapet fremover må opptre som forhandlere av varer, og at det meste som smaker av pyramide må opphøre. Hvis kritikerne hadde rett i utgangspunktet, bør det på lengre sikt være kroken på døra – om betingelsene blir fulgt opp. Som en siste liten sak kan vi nevne at CHILD Inc, en veldedig organisasjon «to protect children from harmful cultural practices, especially religion-based medical neglect», nå har lagt alle sine interne nyhetsbrev på nett. Det er en ikke ubetydelig kilde for den som måtte ha slike interesser, og du kan finne nyhetsbrevene her. (Tips via John Færseth og Consumer Health Digest)

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Høyreekstremisme, Juks og (selv)bedrag, Konspirasjonsteori, Media, Medisin, Sekterisk

Utfordringen med feilaktige forestillinger

Det er ikke så veldig rart at vi har feilaktige forestillinger om verden. Å få det riktig er mye vanskeligere. Men det er problematisk når folk fastholder dårlig begrunnede forestillinger i møtet med langt bedre begrunnede. Og det gjør vi. Hardnakket. Hvorfor gjør vi det, og hva kan vi gjøre med det? En av dem som har jobbet en del med den typen spørsmål er Dartmouths Brendan Nyhan. Jeg møtte ham på en konferanse i fjor, hvor han bidro med både interessante paper og innsiktsfulle kommentarer. Jeg har latt meg inspirere av undervisningsopplegg han har laget og forskningsfeltene hans fortsetter å interessere. På en konferanse nylig addresserte han The Challenge of False Beliefs (fullversjon, pdf), med vekt på politikk og helsevesen. Andre bidragsytere vektla i noe større grad effektiv kommunikasjon, et annet tema for Nyhans forskning, mens han selv her ser nærmere på hvordan «false beliefs become politicized, disseminated, and integrated into individual belief systems and the role of elites and the media in that process». Paperet tar imidlertid for seg bredden i forskningen, noen av de sentrale spørsmål som er stilt og en del tentative svar. Slik sett er det et strålende utgangspunkt for å få et lite blikk inn i et felt som bør interessere svært mange. For den som ikke er fullt så interessert i å lese, så finnes konferansen tilgjengelig på nett. Her er Nyhans fremføring:

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Medisin, Psykologi, Skeptikere internasjonalt

Stikkord: ,

Vitenskapsbasert medisin vs evidensbasert medisin (JREF 1.forelesning)

OK. Så ble det noe litt annet vi åpner ballet med enn jeg tenkte, men dette har jeg lenge tenkt på at «ville passet på den gamle bloggen». Her er derfor første foredrag i en serie på ti forelesninger (primært om alternativ behandling) fra JREF. Det er Science-Based Medicines Harriet Hall som snakker.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Medisin, Skeptikere internasjonalt

Stikkord: , ,

Kampanje for åpenhet i medisinsk forskning

Manglende registrering og manglende åpenhet rundt medisinsk forskning fører galt avsted. All medisinsk forskning bør registreres, og alle resultat bør rapporteres. Eller, som det heter i kampanjen All Trials Registered, All Results Reported: Thousands of clinical trials have not reported their results; some have not even been registered. Information on what was done and what was found in these trials could be lost forever to doctors and researchers, leading to bad treatment decisions, missed opportunities for good medicine, and trials being repeated. All trials past and present should be registered, and the full methods and the results reported. We call on governments, regulators and research bodies to implement measures to achieve this. Du kan (og bør) undertegne oppropet nå. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Medisin

"Bad Pharma." Medisinsk forskning og legemiddelindustrien på tiltalebenken

Ben Goldacre er en mann med en misjon. Misjonen handler om best mulig kunnskap til dem som har mest bruk for det. Spesielt innen medisin. Det er et stort problem der: Medisinsk forskning er langt fra pålitelig nok. Ikke fordi medisiner er helt uten virkning, og heller ikke fordi legemiddelindustrien er direkte ond. Men det er så mange tvilsomme ordninger, så mye fortielse, så mye forskningspraksis som for en ikke-medisiner er så klart over grensen til direkte fusk, så mye misvisende reklame, så mye manipulasjon som ligger innbakt i systemene i så mange land at det er til å bli mildt sagt engasjert over. Goldacre er den engasjerte stemmen. I Bad Pharma. How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients går han i strupen på kolleger, politikere og industrien fra side én, og han henger på til bokens brødtekst slutter snaue 400 sider senere. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Juks og (selv)bedrag, Medisin

Ulovlige sjokoladepåstander

Vi er alle selvsagt stolte over oppmerksomheten medskeptiker Gunnar har fått etter å ha båret de indignerte folkene bak «helsesjokoladen» Xoçai til skue. Mange av påstandene om sjokoladen er grundig imøtegått i artiklene Xocai, en sunn sjokolade? Er det helse i hver bit? og 30 punkter du bør undersøke før du starter som Xocai distributør.  Jeg skal derfor bare komme med noen ytterlige bemerkninger her. Nylig publiserte EU en liste over hvilke helsepåstander som er tillatt å bruke i markedsføring av mat og kosttilskudd. Som vi skal se nedenfor vil flesteparten av alle påstandene om Xocai-sjokoladen snart måtte fjernes. […]

erik,

Kategorier: Juks og (selv)bedrag, Medisin

Ny Skepsisbok

Endelig er den nye, og lenge etterlengtede, skepsisboken klar.   ”Hakkespettbok” Boken skiller seg fra tidligere publikasjoner, som var mer fokusert på å avlive moderne myter knyttet til et snevert tema. Denne boken er ment å gi en grunninnføring i vitenskap og kritisk tenkning, på et mer generelt plan. En slags ”hakkespettbok” for skeptikere – nye, så vel som innbarkede. […]

Mona H. Klausen,

Kategorier: Alternativ behandling, Anti-vaksinasjon, Bøker, Evolusjonsteori, Juks og (selv)bedrag, Konspirasjonsteori, Kornsirkler, Kreasjonisme, Medisin, Pseudovitenskap, Psykologi, ufo, Utenomjordisk

Stikkord: , ,