forskning.no melder om nytt som ikke er nytt om IQ

Det er velkjent for de som vanker i psykologiske sirkler, at psykologer stort sett er enige om at IQ og intelligens er tvilsomme mål på vage egenskaper, og at uansett hva forskningen tyder på eller tallene sier, skal intelligens ha så liten betydning som mulig.  For de som faktisk kjenner forskningen, fortoner det seg noe annerledes. Så det er kanskje ikke så rart når forskning.no melder at IQ-test er dårlig mål for intelligens. […]

Rolf Marvin Bøe Lindgren,

Kategorier: Psykologi

Kritisk rasjonalitet, panisk og hatfylt konspirasjonsretorikk

Hva jeg gjør på fritiden I mitt eldste standardmanus om konspirasjonsretorikk var det et kort punkt om hvordan konspirasjonskulturens talsmenn behandlet kritikere ved å anklage dem om å være del av en sammensvergelse. Jo verre anklager, desto bedre. Vi ser det spesielt under panikkfenomen a la hekseprosesser, der en hver kritiker uten tilstrekkelig myndighet kunne bli fanget opp av anklager om å selv være heks. Slik var det også da jeg begynte å arbeide med de internasjonale satanismepanikkene. Kolleger fra diverse land og regioner var allerede blitt utsatt for anklager om selv å delta i barnemyrdende og kannibalistiske orgier, og samtlige kritikere var blitt beskyldt for å i det minste tildekke den slags. Fenomenet var ytterpunktet i en mye større, moderne moralpanikk, det ytterpunkt som var mest tilnærmet klassiske hekseriforestillinger. To av de nærliggende naboene og forutsetningene var voksne pasienters gjenopplevelse av «fortrengte minner» om overgrep, og frykten for pedofile ringer som opererte i bl.a. barnehager. Internasjonale «Bjugn-saker» var tidvis veldig mye verre enn den norske. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Anti-vaksinasjon, Konspirasjonsteori, Pseudovitenskap, Psykologi

Sannheter om uærlighet

Jeg hadde som tidligere nevnt egentlig bestemt meg for at forrige Ariely-bok fikk være den siste. Men så kom The (Honest) Truth About Dishonesty likevel med i en forsendelse med bl.a. Ronsons psykopat-test. Hvilket ikke var så dumt. Denne gang var boken et par hakk mer konsistent forskningsformidlende og jevnt over mindre irriterende «personlig biografi» enn i The Upside of Irrationality. Siden det er forskningen og tematikken som interesserer meg, var det en lettelse. Grepet denne gang var også rettet mer mot å imøtegå en (forenklet versjon av en) teori om uærlighet, juks og kriminalitet, nobelprisvinner Gary Beckers «Simple Model of Organized Crime». Siden «modellen» er en versjon av rational choice-teori, med «econs» heller enn «humans» i hovedrollene, er den egnet for den typen kritisk oppmerksomhet Ariely, Kahneman og andre innen atferdsøkonomi er så glad i å gi. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Psykologi

For den vitenskapelig interesserte (humaniorastudent)

Det foregår stadig bittesmå trefninger i den såkalte skyttergravskrigen mellom fag som sysler med human atferd (ofte med en selvoppfatning som «humaniora») og naturvitenskapelige forskere som mener å ha noe å si om human atferd de også. Jeg blir ofte ille berørt av hvordan mine fakultært sett nærmeste kolleger opptrer i slike sammenhenger. Det blir også min amerikanske religionsvitenskapskollega Edward Slingerland. Såpass mye at han har lagt en del av sine sinologiske studier til side for et par bøker som Creating Consilience og den herværende What Science Offers the Humanities. Integrating Body and Culture. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Psykologi, Religionshistorie

Psykopat-testen

Det begynner med et møte på en kafé, en mystisk bok, et brev til professor Hofstadter og en ukjent forfatter. Brev og bok har en mystisk historie, og de er sendt til en rekke forskere verden over. De inneholder tydeligvis en gåte. Eller er det så tydelig? Kort tid etter sitter Jon Ronson på fly til Sverige, én av mange turer rundt i verden for å snakke med en lang rekke merkelige og ikke fullt så merkelige mennesker. Inkludert en representant for scientologikirkens CCHR, flere fengselsfugler, en tidligere etterretningsagent som fant ut at han var Messias, Bob Hare – mannen bak «psykopattesten» – og professor Hofstadter. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Humor, Media, Psykologi

Om hvordan vi tenker – langsomt og hurtig

Douglas Adams muligens minst kjente bok, The Meaning of Liff definerer betydningen av «Liff» som «any book the dust jacket of which bears the words, ‘This book will change your life’.» Assosiasjonen var nærliggende da jeg etter å ha lest boken så baksideteksten til Daniel Kahnemans Thinking, fast and slow, der en eller annen har funnet ut at «Thinking, fast and slow will transform the way you take decisions and experience the world». I den grad de mangslungne forskningsresultatene boken gjenforteller gir et samlet budskap i boken som seg lar seg redusere til noen få setninger er det vel snarere noe nær det motsatte: De snarveiene vi tar i hverdagens tenkning lar seg ikke fjerne ved en enkelt gjennomlesning av en bok. Kahneman forsøker for all del å hjelpe til med å huske hva man bør ta i betraktning og hvordan man kan gjør det bedre, men han viser også hvilke myriader av påvirkningskilder og biaser som er involvert og påvirker oss, uansett hvor opplyst man ellers måtte være. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Psykologi

Irrasjonalitetens bedre sider

Bjørn Rune Gjelsten gir store bonuser til ledere som overgår målsetninger og dermed «presterer», forteller Dagens Næringsliv. Det står ham selvfølgelig fritt. Problemet er at det er særdeles vanskelig å vise at store bonuser virker på en positiv måte. Det er temaet i første kapittel av atferdsøkonomen Dan Arielys nest siste bok, The Upside of Irrationality: The Unexpected Benefits of Defying Logic at Work and at Home. Med tanke på forrige post bør jeg kanskje understreke at Arielys rasjonalitetskonsept ikke helt virker være det samme som hos Stanovich. Boken handler helt enkelt ikke om samme type problematikk, men om human atferd på ulike områder, hva som bidrar til kvalitet og følelse av kvalitet, og belyst i mange tilfeller av Arielys eget liv. Heldigvis er det i enda større grad belyst av Arielys egen forskning. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Psykologi

IQ og rasjonalitet

Intelligens er et populært og misbrukt ord. IQ måler noen ting og ikke andre. En av tingene det ikke måler, skriver Keith Stanovich, er rasjonalitet. Det er en av grunnene til at vi observerer «dysrasjonalia» – at høyst intelligente mennesker likevel gjør noen særdeles dumme (irrasjonelle) ting. Sommeren og våren har vært fylt av mennesker som leser ferdig en av nattbordsbøkene mine, Daniel Kahnemans Thinking, fast and slow. Stanovich tilhører på mange måter «samme» retning, i det han også har en del interesse for psykologien bak «heuristics and biases». Men Stanovich har noen særtrekk og interesser som gjør forskjell. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Psykologi

Ny Skepsisbok

Endelig er den nye, og lenge etterlengtede, skepsisboken klar.   ”Hakkespettbok” Boken skiller seg fra tidligere publikasjoner, som var mer fokusert på å avlive moderne myter knyttet til et snevert tema. Denne boken er ment å gi en grunninnføring i vitenskap og kritisk tenkning, på et mer generelt plan. En slags ”hakkespettbok” for skeptikere – nye, så vel som innbarkede. […]

Mona H. Klausen,

Kategorier: Alternativ behandling, Anti-vaksinasjon, Bøker, Evolusjonsteori, Juks og (selv)bedrag, Konspirasjonsteori, Kornsirkler, Kreasjonisme, Medisin, Pseudovitenskap, Psykologi, ufo, Utenomjordisk

Stikkord: , ,

Det ble gjort feil … (2)

En av de første bøkene jeg omtalte her, den gang bloggen var ny var Carol Tavris og Elliot Aronsons Mistakes Were Made (but not by me). Why We Justify Foolish Beliefs, Bad Decisions and Hurtful Acts. Jeg lovet (nesten) å komme tilbake med en fyldigere omtale en gang senere. Og den har ikke akkurat blitt mindre aktuell siden. Sent i fjor leste jeg boken om igjen, med intensjon om å gi nettopp den fyldigere omtalen. Men tiden har gått, og den ene og andre boken har passert gjennom hendene uten at jeg har sagt så mye om noen av dem. Så jeg innser at sjansen for at jeg virkelig kommer til å lage en fyldigere anmeldelse er nokså skral. Til gjengjeld finnes en veldig mye bedre løsning: lytt til klippet under. Der forteller nemlig (etterhvert) Tavris selv.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Bøker, Psykologi

Religion, galskap og psykiatri (Trondheim)

Det skjer ting i Trondheim også. I Oslo har Kjettersk kjeller forlengst krabbet seg ut av kjellerdvalen, og der får Profeten Hastur sin egen vri på kvinnedagen. Det beslektede tiltak i Trondheim, Forum Nidrosiae, venter en liten uke før de gjør noe ganske annet. Neste arrangement går av stabelen den 15.mars, da folklorist og forfatter Audhild Skoglund entrer scenen for å snakke om et ikke helt uaktuelt tema: RELIGION OG GALSKAP – en undersøkelse av kulturell grenseoverskridelse Psykiatrien har alltid vært skeptisk til ekstatiske religiøse opplevelser og avvikende ideologier. Her hjemme har Märtha i det siste blitt beskyldt for galskap på grunn av englene sine, mens Anders Behring Breivik har fått sin diagnose. Men hva skiller egentlig de psykotiske opplevelsene fra de religiøse? Hvordan kan vi vite om en som hører stemmer fra Gud er gal eller «bare» religiøs? Foredraget vil gi et tilbakeblikk på psykiatriens syn på den religiøse opplevelsen. Hva skal vi egentlig tenke om den mentale tilstanden til psykiatere som setter diagnoser som «ufokidnapping» og «rituelt satanisk misbruk» på sine pasienter, og når trenger vi at psykiatrien griper inn? Poengene i den siste setningen har jeg ofte fundert på. Etter foredraget arrangeres Midtnorsk sektmesterskap. Og herligheten finner altså sted på Café 3B, torsdag 15.mars kl. 19.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Arrangementer, Psykologi, Religionshistorie

Flere dårlige nyheter for konspirasjonsteoretikere

Det er ikke alltid like greit å være konspirasjonsteoretiker. Selv om man jo har gjennomskuet verdens dypeste hemmeligheter, er det lite ære å hente fra det om man ikke tilkjenner seg den selv. Og det blir ikke bedre av at psykologene har fått øynene opp for feltet. De samler materiale og mumler slikt som at a tendency towards conspiracist ideation may tend to be more prevalent among individuals who are politically cynical, show stronger SDP, have lower self-esteem, are more disagreeable, and possibly have lower crystallised intelligence. Systemic factors, such as discrepancies or ambiguities in mainstream explanations for an event, may also play a role in initially shaping conspiracist ideation (Hardin, 2002; Sunstein & Vermeule, 2009). Once this process has been initiated, a confirmation bias and avoidance of cognitive dissonance may further the drive towards conspiracist ideation. (Swami et.al. 2011) Eller de blir i praksis infame, som tidligere omtalte Karen Douglas og Robert Sutton. Denne gangen sjekker de om «it takes one to know one»*, eller nærmere bestemt om (i den sosiokognitive betydningen) projisering kan forklare en del konspirasjonstenkning. De fant at det kunne den: In two studies, we found that individuals were more likely to endorse conspiracy theories if they thought they would be willing, personally, to participate in the alleged conspiracies. Study 1 established an association between conspiracy beliefs and personal willingness to conspire, which fully mediated a relationship between Machiavellianism and conspiracy beliefs. In Study 2, participants primed with their own morality were less inclined than controls to endorse conspiracy theories – a finding fully mediated by personal willingness to conspire. These results suggest that some people think ‘they conspired’ because they think ‘I would conspire’. Ooops? Eller: Åpenbart del av sammensvergelsen, spør du meg. Det er garantert rett før frihetselskende, kritisk tenkende (legg til honnørord) blir sperret inne, brent på bål og tvunget til å høre deklamasjoner fra «Anecdotes of the Great Accountants». […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Humor, Konspirasjonsteori, Psykologi

Forbausende Fremtidsvisjoner

Dette er en artikkel jeg skrev for Argument #2, 2011.   Jeg kan se fremtiden. Jeg spår en kontrovers.   Menneskers evne til å  forutsi fremtiden er endelig bevist. Vel – det er nok en sannhet med modifikasjoner. Endelig er det publisert en studie som forundrer vitenskapsfolk og parapsykologer verden over. På Cornell University i USA satt  forskeren Daryl Bem i fjor og stirret på resultater han aldri hadde gjettet på at han ville få. I en studie med over tusen deltakere som har vært gjennom ni ulike eksperimenter, kan det se ut til at folk flest kan ha visse synske evner. Effektene er små, men  store nok til å ha imponert en vitenskapelig journal som har trykket artikkelen om hendelsene.   Utrolige påstander og beskjedne resultater I årevis har det blitt gjort forskning på parapsykologiske fenomener – altså fenomener som ikke har noen materiell forklaring, som synskhet, tankelesning og telepati – der skeptikere sier at effekten er ikkeeksisterende, for dårlig eller at forskningen er feilbarlig. Folk  med en magisk disposisjon har unnskyldninger for fraværende effekter, eller hevder at bevisene endelig er gode nok. Et problem for forskningen gjort på parapsykologi er at protokollene som har vært fulgt, kan ha vært vanskelige å replisere. Eller de har vært basert på kun ett subjekt, som skeptikerne vil hevde er en tryllekunstner eller sjarlatan som lurer forskerne. «Extraordinary claims require extraordinary evidence,» sa Carl Sagan. Ettersom positive resultater i forskning på slike fenomener bryter med det meste vi vet om verden både fra psykologi, fysikk og biologi, er mange vitenskapsfolk ekstra kritiske til oppsiktsvekkende resultater. De krever større effekter enn vanlig, og stiller strengere krav til gjennomføringen. Men Daryl Bem har klart å finne en metode som tilfredsstiller andre forskeres ekstra strenge krav. Han bruker deres egne, ordinære protokoller fra forskning på hukommelse, og reverserer rekkefølgen på eksperimentet. Og han har fått resultater.   Vi finner porno, men ikke perler. I et forsøk der subjektene skulle gjette hvilken av to skjermer som skjulte et pornografisk bilde var treffraten på 53 prosent, mot 50 prosent som ville være forventet ved gjetning. Effekten var merkelig nok bare på 48 prosent når bildene ikke var pornografiske. Men siden studien var så stor kan 53 prosents treffrate likevel være verdt noe. Med så mange subjekter i studien er resultatene statistisk signifikante: Noe tyder på at deltagerne kunne ane noe om hvor bildene fantes. Hvordan kan skeptikere se slike resultater og fremdeles ikke tro at fenomenet finnes? Et svar kan ligge i selve den vitenskapelige prosessen, som sakte kverner seg fremover, en detalj av gangen, og en omveltning av etablert viten av gangen. To ting er spesielt viktig i dette henseendet: tilfeldigheter og publisering.   Frustrerende fluktueringer og trøblete tilfeldigheter Virkeligheten er, i alle fall hvis man ikke tror på høyere makter, styrt av lovmessigheter og tilfeldigheter. Tilfeldigheter spiller nok en større rolle enn mange av oss liker å tro. Ved rene og skjære tilfeldigheter er nettopp du her, og ved rene og skjære tilfeldigheter tenkte du på venninnen din for første gang på ti år samme dag som hun ringte. Kanskje hjalp også bekreftelsesbias – at vi bedre husker de hendelser som bekrefter noe vi allerede mener, enn det vi ikke mener. Uansett er tilfeldigheter mektigere enn de fleste anerkjenner. Bare ved at vi nå er så mange mennesker som opplever så mange hendelser hele tiden, vil vi forvente at ekstremt usannsynlige ting forekommer. Hvis du er one in a million, er det fortsatt 1000 av deg i Kina.   Merkelig museforskning Det samme gjelder for forskningsresultater. I et forsøk på  å se etter tilfeldighetenes makt, prøvde John Crabbe fra Oregon State University å kontrollere så mye som mulig i tre museforsøk som pågikk i tre ulike laber. Musene var av samme stamme, levert samtidig, og alle praktiske ting var like. Musene ble gitt kokain, og det ble målt hvor langt  de løp. En gruppe løp i snitt 600 cm mer enn de ville gjort uten intervensjonen, en annen gruppe løp 701 cm mer. Den siste gruppen løp i snitt over 5 000 ekstra cm. De burde vært cirka like, så alt tyder på at det bare var en statisisk utligger, og ikke noen faktisk effekt, som sto for avviket. Verden inneholder mange tilfeldigheter. Når et forsøk der så mye er kontrollert kan gi så ulike resultater, hva skal vi da tenke om den vitenskapelige prosess? Hvor mye kan være basert på avvik?   The decline and fall of a truthy empire En ikke ubetydelig andel, skal vi tro Jonah Lehrers artikkel for The New Yorker, The Truth Wears Off. Han skriver at mange forskningsprosjekter som tidligere virket soleklare og statistisk signifikante, gir stadig dalende resultater, helt til effekten ser ut til å være vannet ut til det ugjenkjennelige. «Det var grunnleggende frustrerende,» sier en forsker i Lehrers artikkel. «Det var som om naturen ga meg kjempespennende resultater, og deretter prøvde å ta dem tilbake.» Det er ikke usannsynlig at denne trenden – som har blitt døpt “the decline effect” – har noe å gjøre med hvordan publiseringen av kunnskap foregår. Forskning pågår jevnt og trutt, og målet for forskningen er stort sett å havne i en vitenskapelig journal. Men slett ikke alt som forskes på blir til en artikkel, og i alle fall ikke hvis resultatene ikke er oppsiktsvekkende.   Problematisk publisering Dersom man gjør det samme eksperimentet hundre ganger, burde resultatene på grunn av tilfeldigheter ikke være helt like hver gang, men til vanlig svinge rundt et reelt, sant gjennomsnitt, med en grov normalfordeling av resultater rundt. Hvis mange grupper søker å svare på et spørsmål, men stadig får helt uoppsiktsvekkende resultater – medisinen virker ikke, målingene bekrefter det vi vet fra før – får de ofte ikke plass i journaler. Men dersom én studie tilfeldigvis havner langt utenfor det reelle snittet, kan den  bli publisert fordi den  er oppsiktsvekkende, og føre til misvisning av  et forskningsfelt i årevis. Forskere gjør så nye studier som ikke viser like stor effekt, og som derfor også er interessante nok til å bli publisert, og som trekker snittet nedover og nedover helt til effekten kanskje er borte igjen. I legemiddelbransjen har dette blitt brukt og misbrukt lenge. Faktisk i den grad at legemiddelforskere nå må rapportere inn en studie før den påbegynnes, for å ha håp om å få den publisert senere. Før kunne forskere gjøre en studie av et legemiddel igjen og igjen og igjen, for eksempel i tyve repetisjoner, til en studie av rene tilfeldigheter ga høyere effekt. Den tydeligste av studiene ble så sendt inn til en journal, og de andre lå gjemt i en skuff.   Hjelp til selvhjelp Heldigvis har vitenskapen et verktøy for å bekjempe misvisende resultater: vitenskap. Det er en selvkorrigerende prosess som stadig forkaster upresis kunnskap til fordel for bedre forståelser. Det betyr ikke at alt du vet er feil, eller at vi bør kaste vitenskapen ut med badevannet. Det betyr at vi stadig når bedre kunnskap, selv om noen ting må tilpasses etter hvert. Når det gjelder paranormale fenomener, strider disse mot så mye etablert kunnskap at en oppdagelse av at de finnes ville omvelte helt grunnleggende ting ved hele vårt verdensbilde. Ikke bare tolkninger og teorier, men observasjoner og faktum som ikke kan betviles. I tillegg tyder erfaring på at paranormale fenomener, hvis de finnes, er svake og veldig sårbare; i de fleste forsøk på å teste angivelig synske, forsvinner effekten i bedre kontrollerte studier. Burde ikke naturlover virke mer konsistent enn at de kun viser seg en sjelden gang , og bare med de riktige personene til stede?   Vitenskapen vinner Forskere tenker på mye rart og prøver mye rart. Innimellom dukker det opp mystiske studier som viser helt uventede ting. Men siden enkeltstudier alltid trygler om replisering, kan vi ikke ta Bems forskning som et endelig bevis for prekognisjon helt enda. Bem sier selv at han har forsket på dette lenge uten å få statistisk signifikante resultater. Kanskje er denne studien bare en ekstraordinær hendelse i en sjø av ingen effekt. Men dersom dette oppsettet skulle vise seg å gi resultater gang på gang, er det bare å heise flagget for en ny tid med ekstremt mye spennende utforskning av verden rundt oss.  

Marit Simonsen,

Kategorier: "Synske", Parapsykologi, Psykologi

AIDS-konspirasjonstro og økt risikoatferd

Fra bloggrullen kan vi observere at Seth Kalichman gjør oppmerksom på en ny studie. Via PlusNews Global forteller han at den offentlige politiske støtten til HIV/AIDS-benektelse har satt sine spor i Cape Town-området: «black South Africans were eight times more likely to believe AIDS conspiracy theories, specifically that scientists engineered HIV», hvilket er nokså kjedelig i et land fylt med AIDS-syke og HIV-smittede når samme undersøkelse fant at «AIDS conspiracy believers are 50 percent less likely to report having used a condom the last time they had sex than non-believers». Og det ser heller ikke ut til at de KT-troende er spesielt ivrige etter å teste seg. Det er denne studien i AIDS and Behavior som er bakgrunn for oppslaget. Her er mye interessant, både i sammenhenger mellom hvordan etnisitet, kjønn, klasse, religion og utdanning spiller inn, og i forhold til rapportert atferd som korrelat til overbevisning. Det første settet er i delvis motsetning til undersøkelse av afro-amerikanske holdninger til AIDS-konspirasjonsteorier, hvor sosio-økonomiske faktorer ikke ser ut til å spille noen klar rolle. Men du verden så interessant som dataene spriker når det gjelder kjønn: det å følge med på nyheter er negativt korrelert med KT-tro for menn, mens det er klart positivt korrelert for kvinner. Det å kjenne noen som har dødd av AIDS er negativt korrelert for kvinner, men likegyldig for menn. Høyere utdanning og jobb spiller en betydelig (negativ) rolle for menns tro, men har ingen effekt på kvinners holdning. Og politisk holdning, politisk splittelse, lojalitet til tidligere ledere som har fremmet konspirasjonsteoriene, spiller en betydelig rolle for troen, liksom kjennskap til motkreftenes kampanjer fremmet tvilen: Political factors were clearly drivers of unsafe sex, with AIDS conspiracy beliefs, AIDS denialism and never having heard of TAC being significant predictors of failure to use a condom in the full and African-only samples. This confirms that civil society leadership on AIDS was important not only for challenging conspiracy theory-inspired AIDS policy and discourse, but also for promoting safer sex. Til håp og forbannelse: Opplysning nytter faktisk litt, også i forhold til atferd, men det er fortsatt sant når konspirasjonstro styrer «opplysningen». Slik det har gjort for mange sørafrikanere, og slik det fortsatt er for noen av dem. Det er fortsatt dødelig.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Konspirasjonsteori, Medisin, Psykologi