"En internasjonal ekspert" – apropos satanjagende dissosiasjonsterapeuter

Det er valgdag, men andre får kose seg med valget – i den grad de er i stand til det. Her på bloggen holder vi oss til betraktninger om (andre) begredelige ting. På fredag var vi f.eks. innom britisk terapeutjakt på satanister med morbid og pervers sans for fritidsaktiviteter. Og hva slike terapeuter er tilbøyelige til å påstå, og hva de kan gjøre med pasientene sine, med et fromt ønske om at de ikke tiltrekker seg alt for mange norske «traumebehandlere» til kursene sine. Det er som likevel nevnt et lite problem. Det ser ut til at vi uansett importerer tilsvarende til å holde foredrag og kurs for norske terapeuter. For eksempel inviterte man så sent som i 2007 Colin Ross til å holde foredrag ved schizofreni-dagene i Stavanger. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Konspirasjonsteori, Pseudovitenskap, Psykologi, Satanisme, Sekterisk

Stikkord: , ,

En polygami-primer

For den som lurer: nei, det er ikke akkurat en how-to for de interesserte. Men for oss med litt merkelige jobber og interesser er det ikke direkte uinteressant å se hva statsadvokaten i Utah har å si om fundamentalistiske mormonere (type «FLDS»), polygami, hva slags problemer som oppstår (ikke så rent få) og hva de mener man kan eller bør gjøre. Hvilket tatt i betraktning enkelte deler av norsk sektdebatt kan være interessant i seg selv. Dokumentet fungerer også som en lynintroduksjon til historikk om splittelser og nye grupper blant LDS. Det har tall, nøkkelord (lær å snakke fundamentalt – f.eks. betyr «The Principle» flergifte, og et «visdomsord» er noe ganske mer spesifikt enn hos mange andre) og en fin kortversjon om hverdagslige tema som å leve i og vokse opp i et slikt samfunn. Hva er sjansen for at man skal komme i en situasjon der detaljene blir viktige? Ikke veldig stor. Det er bare noen titalls tusen av dem.

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Religionshistorie, Sekterisk

"Hjernevaskede" pasienter? Kvakksalveriets intelligente ofre

Jeg lovet i går at jeg skulle gjøre et forsøk på å besvare litt fyldigere spørsmålet om pasientene som går til den «nye germanske medisin»/metamedisin/ etc. TV2 spør, og det er ikke noe dårlig spørsmål: Hvordan har det seg at intelligente og veltudannede mennesker kan falle for sånt. Er de “hjernevasket”? Det er et godt spørsmål fordi det berører mange ting, både generelle og spesifikke: overtalelse og lydighet, vårt forhold til andre og marginaliserte valg, idealer om rasjonalitet og realiteter som ser noe annerledes ut. Og det handler om det eventuelt brukes spesielt kraftige påvirkningsstrategier i disse pseudovitenskapelige systemene. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Psykologi, Sekterisk

Stikkord: , , ,

Sekterisk Hamer-gjeng? (Lett oppfølger)

Blant de spørsmålene jeg fikk av TV2 i går og som ikke er så enkle å besvare i kortform, var et spørsmål om man kan eller bør karakterisere Den germanske nye medisin som en «sekt». Hvilket kan være et spørsmål primært om eksklusjon fra det gode selskap (noe man uansett bør gjøre med dette kvakksalveriet), men som også er et spørsmål om å gi en heuristisk modell for å forstå både forhold til lære, til verden utenfor, til sosial organisering og sosial avgrensing. I praksis handler bruken av slike kategorier om både normer og konvensjoner, om definisjoner og om grader av medlemskap i kategorier som alltid er mest idealtyper. Svaret er med andre ord et klart og tydelig «tja». Men la oss nå se litt kort på de mer og de mindre sekteriske sidene. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Sekterisk

Stikkord: , ,

"Germanske nye medisin"-Hamer i rettssak

Ryke Geerd Hamer står for retten i Sandefjord i dag. Ikke som tiltalt, men som saksøker. Mot den norske stat, som ikke vil la ham praktisere som lege i Norge. Heldigvis. Sist noen gjorde opp regnskapet for Hamers virksomhet, telte man rundt 145 noenlunde sikre dødsfall som resultat av en behandling der det er tanken som teller. Den positive tanken. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Sekterisk

Stikkord: , ,

Profiterende predikanter mot Snåsamann

Jeg lover at det ikke blir mer snåseri her uten grunn. Men akkurat når man nesten (og med en viss begrunnelse) kunne stå i fare for å glemme hvorfor man mente at Joralf Gjerstad jevnt over er en fin fyr som hever seg over «konkurransen», sørger konkurransen for å minne om begge deler. Det er mannen bak «Misjonen Jesus Leger», Svein Magne Pedersen, og mannen bak «Misjonen Helse for Hele Mennesket», Tom Roger Edvardsen, som er forarget over at Gjerstad har noe imot at folk tar penger for sånt, forteller Adresseavisen. […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: "Healing", Helbredelser, Personer, Sekterisk