Det har vært en lang vinter (og vår) med den ene runden mer snåsete enn den andre. Ikke minst husker jeg gleden/forbløffelsen ved å bli kalt ondere enn dem som korsfestet Jesus av visepresident for Odelstinget for å kritisere troen på at bønn og håndspåleggelse er spesielt kurerende.

Så jeg synes jeg har vært tilbakeholdende når jeg har latt være å kommentere siste om temaet fra Cochrane Collaboration før nå. De sier nemlig som de fleste forskere med et blikk på hva som er rimelig bruk av tid – la oss bruke tid og penger på noe annet:

These findings are equivocal and, although some of the results of individual studies suggest a positive effect of intercessory prayer,the majority do not and the evidence does not support a recommendation either in favour or against the use of intercessory prayer. We are not convinced that further trials of this intervention should be undertaken and would prefer to see any resources available for such a trial used to investigate other questions in health care.

Kort oversatt: Det ser virkelig ikke ut som om dette har noe for seg; la oss bruke tid og penger på noe annet.

Det er ikke akkurat noen overraskelse. For det første er resultatet nå bearbeidet med et blikk på å fjerne forfalskede undersøkelser, slik at data blir mer til å stole på. Vi som har fulgt feltet litt, visste hva resultatet av det ville bli.

For det andre er det ikke bare slik at det som har vært av vitenskapelige undersøkelser har vært tydelig nok, eller direkte slett. Tanken om at man skulle finne signifikante resultat som tydet på at bønn virker er også et nokså slett stykke teologi.

En ting er selvsagt idéen om at «bønn» er identisk med parapsykologiens idéer om å sende helbredende intensjoner i en form for psi-behandling. Da gir det en viss mening å tenke seg et «dose-respons»-forhold. (Forøvrig en dose man aldri kan være sikker på.)

Hvis man tar religionens forestillinger om bønn som avhengig av en guds vilje, er det en helt annen sak. Guden står i de fleste forestillingsunivers fritt til å gjøre som den vil, avhengig eller uavhengig av antall eller kvalitet på beende, og kan kurere når og hvem den vil. Helt uavhengig av andres ønsker.

Slik sett er det bortkastede penger på så mange måter, noe presten som har ledet undersøkelsen nok er langt mer klar over enn de aller fleste.

Men kommer det til å ha noen verdens ting å si?

Ikke så lenge det finnes literalistiske og enkle troende med nok makt og/eller penger, populistiske politikere som ønsker å fri til dem, og vitenskap har noen som helst slags status når det gjelder sannhetsgaranti.

Det kommer neppe til å bli manko på noen av delene med det aller første.

(Via Epiphenom.)