For nye lesere, så har noen funn lettere for å bli publisert enn andre. Det kalles «publikasjonsbias», og vi har nevnt det i en del sammenhenger før. Det er studier med positive funn lettere for å bli publisert enn andre studier. Det gir en del problem med evaluering av forskningsresultater, også systematiske reviews/metaanalyser. En nokså grei oversikt over fenomenet finnes i wikipedia-artikkelen om publikasjonsbias. (Fenomenet er så velkjent og veletablert at det finnes en studie av publikasjonsbias i studier av publikasjonsbias.)
En ny Cochrane-analyse tar for seg studier av publikasjonsbias og konkluderer slik:

Trials with positive findings were more likely to be published than trials with negative or null findings (odds ratio 3.90; 95% confidence interval 2.68 to 5.68). This corresponds to a risk ratio of 1.78 (95% CI 1.58 to 1.95), assuming that 41% of negative trials are published (the median among the included studies, range = 11% to 85%). In absolute terms, this means that if 41% of negative trials are published, we would expect that 73% of positive trials would be published.
Two studies assessed time to publication and showed that trials with positive findings tended to be published after four to five years compared to those with negative findings, which were published after six to eight years. Three studies found no statistically significant association between sample size and publication. One study found no significant association between either funding mechanism, investigator rank, or sex and publication.

Studier med negative funn blir publisert senere og sjeldnere enn positive. Som ventet. Men jeg setter pris på den enkle oppsummeringen av hva vi kan forvente av rater positiv-negativ. Det gir noe mer solid å sjekke bransjefinansierte studiers tilbøyelighet til å være klart positive i forhold til.
(Takk til Erik Arnesen for tips)