Dagens Medisin skriver torsdag om akupunktur og prøverørsbefruktning at:

Akupunktur kan øke sjansen for vellykket svangerskap

Når man kommer ned i saken er det riktignok et svakt forbehold:

Nå viser en systematisk gjennomgang av forskningslitteratur at det kan lønne seg å ta akupunktur samme dag som det befruktede egget settes inn.
Det ser ut til at denne behandlingen gir større sjanse for levende fødte barn, selv om det er usikkerhet knyttet til resultatene.

Artikkelen omhandler denne Cochrane-artikkelen som jeg omtalte her i november i fjor. Da tok jeg det nokså kjapt, så jeg tenkte å gå litt tettere på denne gangen.
(Sett på posten og lenkene fra forrige gang? Ikke? Se nå i alle fall gjennom Orac og Neurologica først.)
Forrige gang noterte jeg at metaanalysen er forfattet av akupunkturtroende, noe som blant annet er synlig ved det som i praksis er et angrep på stringens i akupunkturstudier, nemlig argumentasjonen mot «dobbelt»blinde forsøk med dummy-nåler (et argument foregrepet av Edzard Ernst her, men fryktelig populært blant troende). Men forfatterne sier klart og tydelig noe vesentlig Dagens Medisin ikke sier:

The data from this meta-analysis suggests that acupuncture does increase the live birth rate with in vitro fertilisation (IVF) treatment when performed around the time of embryo transfer. However, this could be attributed to placebo effect and the small number of trials included in the review. Larger studies are necessary to confirm the results.

Det siste er DMs «usikkerhet», men den alternative tolkningen er ikke presentert. Hvis vi ser nærmere på metodedelen, skjønner vi fort hvorfor forfatterne er tvunget til å trekke frem størrelse og mengden på studier. Det er flere små. prospektive studier her, og bare tre av de 13 studiene de har analysert har benyttet jukseakupunktur (to av dem er prospektive). To av de tre har brukt Streitbergernåler (heller enn Parks «juksenåler» som muligens er hakket bedre validert) og én har bare benyttet «gale» akupunkturpunkt. (De andre studienes kontrollgrupper har fått medisin eller ingenting.)
Selv studiene med jukseakupunktur bør etter hva jeg kan forstå tolkes som enkeltblinde. To satte nålene – jukse- og ekte nåler – utenfor regulære og rette punkt, ett på vanlige punkt. Men beskrivelsene som er gjort av Streitbergernåler (og strengt tatt av Parks nåler også) sier nokså tydelig, så sent som i 2007 at den som bruker nålene vil vite og måtte kompensere for at det brukes juksenåler. Vi har dermed tre enkeltblinde og åtte ublindete studier. Av de tre enkeltblinde foretar kun én «intention to treat»-analyse (uten at jeg er overbevist om at det bør tillegges vekt, siden slike ofte er mindre komplett gjennomført).
Av de tre enkeltblinde studiene som er igjen, finner vi så at ingen tar for seg «live birth rate», men «clinical pregnancy» – en mager trøst for dem som er interessert i barn. Og selv der er det mildt sagt tynt. I Paulus et.al. (2003):

There were clinical pregnancies in 43% of the real and 37% of the sham acupuncture patients, a statistically nonsignificant difference (P=.39).

Det er ikke fra originalstudien, men fra Alice Domars kvasse artikkel i Fertility and Sterility. Det er en grunn til det. Studien var i 2006 ennå ikke publisert som annet enn konferanseabstract, noe som blir behørig omtalt sammen med andre kritiske merknader. To av de andre studiene er publiserti nettopp det samme nummeret av Fertility and Sterility. Smith (2006), én av de to gjenværende, konkluderer med at:

The results from this study did not show a significant increase in the pregnancy rate between acupuncture and sham acupuncture groups; however, a smaller treatment effect can not be excluded.

Den siste, Dieterle-studien (2006) finner heller ingen signifikant effekt, kun en trend i den retning:

For those subjects receiving acupuncture, the odds of achieving a pregnancy were 1.5 higher than for the control group, but the difference did not reach statistical significance.

En av styrkene til en metaanalyse er at den kan se flere studier under ett. Trender som ikke var tilstrekkelig synlige i enkeltstudier kan bli det. Her er det tynt. Med det vanlige forbeholdet om publiseringsbias er det kanskje mindre enn tynt.
Og med alle unnskyldningene som dukker opp for ikke å inkludere de kontrollene som må være med, ser det ikke nødvendigvis lovende ut for fremtiden heller. Vi får se hva det kommer ut av en større, lovet dansk undersøkelse ledet av Lars Westergaard, som er varslet å ha en godt gjennomført placebo-kontrollert studie med Park-nåler.
Kort sagt er det mildest talt tidlig å konkludere med at akupunktur har noen effekt på «levende fødsler» i prøverørsbehandling – det eneste målet som vel teller. Det er svakt av Cochraneanalysen å si det med så syltynt grunnlag, selv med forbehold.
Og at Dagens Medisin sier at akupunktur «kan» ha en slik effekt virker å være nesten bastant i forhold til den forsiktighet man kanskje burde trå med.