Kjapp fortsettelse av gårsdagens tema: dårlige innvendinger og (nokså Ernst-baserte) svar når det gjelder forskning på KAM. «Vi trenger ikke forske på det fordi det er så gammelt og velprøvd.» Det var blodtapping («årelating») også. Og holurt. I det hele tatt… «Mye skolemedisin er ikke evidensbasert, så hvorfor skulle KAM…?» I følge noenlunde opplyste kilder […]

Kjapp fortsettelse av gårsdagens tema: dårlige innvendinger og (nokså Ernst-baserte) svar når det gjelder forskning på KAM.
«Vi trenger ikke forske på det fordi det er så gammelt og velprøvd.»
Det var blodtapping («årelating») også. Og holurt.
I det hele tatt…
«Mye skolemedisin er ikke evidensbasert, så hvorfor skulle KAM…?»
I følge noenlunde opplyste kilder er rundt 90% av medisinsk behandling evidensbasert.* Tallene kan og bør bedres. Og hvorfor i all verden skulle KAM være mer slepphendt?
En relatert (og svært vanlig) variant er: «Farmasøytisk industri er kynisk, korrupt og fordreier virkeligheten.»
La oss anta det er sant. Da forsvarer det fravær av god forskning på og evidensbasert praksis innen KAM fordi…? Hvis ikke en bestemt medisin virker som reklamen påstår, på hvilken måte beviser det noen verdens ting om en annen praksis?
(Hvis noen har lyst, kan de følge opp under. Så blir det kanskje færre innlegg i denne serien…)

* e.g. Ernst, Understanding Research in Complementary and Alternative Medicine, s.113.