For ikke å miste temaet helt av syne, og siden ingen har grepet fatt i forslaget om å fylle ut flere, går vi tilbake til Ernst og andres liste over dårlige innvendinger mot forskning på KAM.
I dag begynner vi med den kanskje aller dårligste:
«Jammen, vi vet at det virker, så det trenger vi ikke å undersøke.»
Hvis det er så sikkert at det virker, så vil det jo vise seg veldig hurtig når man tester det.
Så hvorfor la det være?
«Det finnes masse positive studier fra før. I Kina. Og Russland.»
OK. Jeg fant delvis opp kombinasjonen. Men jeg har hørt det før. Det er en kjent retorisk strategi å henvise til «forskningsresultater» og hendelser fra langt, langt vekk og vanskelig å kontrollere.
Grunnen til at jeg nevner det her, er imidlertid for å få frem problemet med publikasjonsbias. Det er som nevnt noen ganger før ikke forbeholdt hverken den ene eller den andre bransjen av medisin eller andre felt. Men innenfor enkelte nasjonale kulturer har det vært virkelig ille.
Hvor ille?
Vel. Ben Goldacre skriver i (boken) Bad Science at:

A review in 1998 looked at the entire canon of Chinese medical research, and found that not one single negative trial had ever been published. Not one. (s.198)

Det er virkelig publikasjonsbias, og det var ikke veldig mye bedre for Russlands vedkommende.
Abstract til artikkelen er her, så vi kan jo la det få tale for seg:

Data synthesis: In the study of acupuncture trials, 252 of 1085 abstracts met the inclusion criteria. Research conducted in certain countries was uniformly favorable to acupuncture; all trials originating in China, Japan, Hong Kong, and Taiwan were positive, as were 10 out of 11 of those published in Russia/USSR.
In studies that examined interventions other than acupuncture, 405 of 1100 abstracts met the inclusion criteria. Of trials published in England, 75% gave the test treatment as superior to control. The results for China, Japan, Russia/USSR, and Taiwan were 99%, 89%, 97%, and 95%, respectively. No trial published in China or Russia/USSR found a test treatment to be ineffective.

Hvilket muligens gjør det ørlite problematisk å bruke uttrykket «russisk forskning har vist…» på mer enn alternative behandlinger. Så det er kanskje ikke så rart at en mann som Bausell (i Snake Oil Science) vil holde forskningsresultat fra enkelte land ute av regnskapet når man forsøker å gjøre gode systematiske review.