Michael Redecke gjør meg oppmerksom på at wikien om Hamers «Den nye medisin» nå begynner å få artikler på engelsk.

Det er kjapt oversatt fra tysk så langt, så litt språkvask kan nok trenges. Den som er god til den slags kan jo eventuelt stille sin språksans til disposisjon.