Vi reklamerer litt for lokale hendelser. For dem som befinner seg i Trondheim (og på Dragvoll) og ikke vil gå glipp av en ekte dommedag har vi en dertil egnet religionsvitenskapelig filmvisning i morgen ettermiddag:

omega code_poster

Garantert fritt for romflygende mayaindianere, med eller uten kalender.

Det man måtte ønske å drikke til må være medbragt.