Simon Singh, som lesere av bloggen sikkert vet er saksøkt for injurier av (den nå diskrediterte) British Chiropractic Association har hatt en god dag i retten, med et dommerpanel satt sammen av noen av de skarpeste hodene det britiske rettssystemet har å by på. Jack of Kent rapporterer. Ta gjerne med deg hans forhåndsanalyse, skrevet for tre dager siden, når du likevel er i gang.

Jeg tror neppe jeg ville vært i skoene til BCAs advokat:

The BCA QC tried to deflect the blame onto Simon for not apologising or making any of the requested public statements.

The Lord Chief Justice did not seem impressed by this.

[…]

The BCA QC struggled on: not a jot, she argued, meant literally none whatsoever. But, said a judge, surely science doesn’t work like that: when a scientist says there is not a jot of evidence, doesn’t he mean there is not a jot of reliable evidence?

[…}

And questions continued relentlessly along this line.

It was becoming painful.

Les det hele. Det er ikke langt, og det lyser opp i en mørk tid.

Ja, og du har vel ikke glemt å undertegne oppropet om reform av den britiske injurielovgivningen?