Øystein Sørensen nye bok om Illuminatus har fått fortjent oppmerksomhet. Samtidig er det ikke til å komme fra at når man stikker hodet frem på den måten, får man også mye ufortjent pepper, for ikke å si kommentarer – med eller uten løkkeskrift. Reaksjonene reflekterer nok i noen grad hvilke konspirasjonsteorier som er i vinden. […]

Øystein Sørensen nye bok om Illuminatus har fått fortjent oppmerksomhet. Samtidig er det ikke til å komme fra at når man stikker hodet frem på den måten, får man også mye ufortjent pepper, for ikke å si kommentarer – med eller uten løkkeskrift.

Reaksjonene reflekterer nok i noen grad hvilke konspirasjonsteorier som er i vinden. Ser vi på oppslaget i Aftenposten i går, er det imidlertid interessant at dette handler om mer enn Illuminatus, 911 og Bildenbergergruppen. Flere ser rett og slett også en konspirasjonen knyttet til spørsmålet om Jesus har eksistert. Men siden kirken har manipulert oss i årtusener, klarer vi ikke å avdekke det hele.

Man oppfatter det som ikke lite avslørende at en historiker som Sørensen kritiserer Dan Brown og Da Vinci-koden, men ikke tar et oppgjør med forestillingen om en historisk Jesus. For Jesus er da bare en oppkonstruert skikkelse, basert på gamle mysteriereligioner. Det må da enhver historiker med gangsyn bare erkjenne, vi mangler til og med kilder fra Jesu levetid.

Når man tenker som en «Jesus-myter», opptrer man i prinsippet på samme måte som Holocaust-fornektere og kreasjonister. I stedet for å sette seg inn i hvordan fagfolk arbeider og konkluderer på et felt, følger man egne metoder.

Det er selvsagt mulig å ha rett, selv om man bryter med normalvitenskapen. Men man plasserer seg funksjonelt i samme kategori som de som ser Illuminatus ved høylys dag.


Det skal mer til enn noen avsnitt i en blog for å overbevise Jesus-mytere. Men det kan kanskje være en start å sitere den ateistiske historikeren Michael Grant fra «Jesus: An Historian’s Review of the Gospels»:

Bruker vi samme kriterier på Det nye testamentet som på andre antikke skrifter som inneholder historisk materiale, kan vi ikke avvise at Jesus har eksistert mer enn vi kan avvise at en rekke hedenske skikkelser som vi ellers aldri stiller spørsmål ved om har eksistert. Selvsagt finner vi alle disse motsigelsene mellom de ulike evangeliene. Men vi benekter ikke at en hendelse fant sted bare fordi hedenske historieskrivere som Livius eller Polybius beskriver dem på avvikende måter… For å oppsummere, moderne kritiske metoder støtter ikke at Kristus var bare en myte. Påstandene om dette har igjen og igjen blitt besvart og avvist av de mest fremstående forskere. I de senere årene er det få om noen seriøse historikere som har forsøkt å hevde at det ikke har vært noen historisk Jesus. De som har prøvd seg på dette har ikke lykkes i å bortforklare de svært mye sterkere, til og med rikelige, bevisene på det motsatte

.

Selv om de aller fleste historikere allerede i utgangspunktet avviser at Jesus gjorde mirakler, skal det nok et mirakel til før de avviser at han i det hele tatt har eksistert.