En av de ting man oftest observerer med konspirasjonsteorier er hvordan de troende gjør seg immune mot tilbakevisninger av ting de påstår er fakta. Det gjelder forbløffende ofte selv helt banale og svært åpenbare feil, og hele veien opp til «forskere» som burde være vant til å korrigere seg selv.

Men det gjelder langt fra alltid og langt fra alle. De fleste er som regel ikke «true believers». Selv blant dem som har investert både mye tid og mye prestisje i en forestilling finner vi en skare som skifter oppfatning. Og det behøver ikke nødvendigvis være mer som skal til enn at de får en forståelse av at de tar feil.

Screw Loose Change-bloggen forteller om en medstifter av 9/11 Truth bevegelsen på University of Albany som har skiftet oppfatning.

Hvorfor? Fordi han fikk favorittforestillingene sin tilbakevist, på et tidspunkt da han var interessert i å lytte.

Det er ikke så stort eller viktig. Men det påminner om at folk endrer oppfatning hele tiden, uansett hva slags merkelapper de har fått.

Skjønt – jeg har min tvil om folk som vil gi samme bevegelse fredsprisen er like godt i stand til å korrigere sine feil.