Det er englerier i luften.

Som vi har vært inne på tidligere starter den første rojale engleelev egen skole. Som vi også var inne på, er det en gammel kjenning fra bl.a. mer konspirativ og fantasifull antivaksinasjons-aktivisme. Jeg hadde og har ikke tenkt å si så mye mer om det konkrete før det fortjener det, men i dag har Fri tanke sett nærmere på sak og tema i en aldeles utmerket liten artikkel.

Den er forfattet av vår gamle venn John Færseth (medieviter, lærer og freelance-journalist) som vedlegger følgende lille teaser om artikkelen Engler i dårlig selskap:

«Absolutt ingen engel

Den nye “engleskolen” i Skien betyr at prinsesse Märthas engler er i ferd med å assosieres med et langt mer grumsete miljø enn tidligere.

En ting er å hevde å snakke med engler. Dette er til syvende og sist et spørsmål om tro, og kan vanskelig bevises eller motbevises av
uinnvidde. Noe annet er det å hevde at vaksiner inneholder mikrochip’er fra CIA. Og noe enda mer annet er det å knytte seg opp til en klassisk
antisemittisk retorikk og forestillingsverden, i selskap med holocaustbenektere.

Som jeg i all beskjedenhet viser i denne artikkelen er det fare for at Märthas engler ender som falne engler dersom vingene deres nå blir
tilsmusset i møtet med alternativbevegelsens svarteste nattsider, som på sin side ser ut til å ville omfavne Märtha som potensiell
lederskikkelse. «

Hva venter du på? Gakk hen og les!

Oppdatering
Med det samme du er i gang: Hvis det ga mersmak finnes nå samme Færseths lengre artikkel fra siste Humanist, Konspiranoia og popkultur online. Vel verdt tiden.