Vi nevnt det allerede i bloggens tidligste fase, har gjentatt det siden, men tar det gjerne igjen: de fleste publiserte forskningsfunn holder ikke under nærmere granskning. Det handler ikke engang primært om fusk, men om sånt som alle de ting som kan medføre at man kommer til gale slutninger eller statistiske tilfeldigheter som regelmessig gjør en del funn statistisk signifikante i enkeltforsøk. Blant annet derfor bør vi, som også tidligere nevnt, insistere på replikering.

Dessverre er det sånn at mens en del sentrale tidsskrift nok gjerne vil publisere artikler om (spesielt overraskende) signifikante funn, er de ikke på langt nær så interesserte i de mer nøkterne nyhetene når andre forskere har forsøkt å teste om de opprinnelige funnene holder og ikke kommer til samsvarende resultat. Det kan gi beslutningstagere mange steder et helt misvisende inntrykk av f.eks. hvor lovende en mulig behandling er, og koste atskillig før det blir korrigert.

Derfor er det svært velkomment med et initiativ for å gjøre det enklere og tryggere å få repliseringsforsøk gjennomført og publisert, slik vi finner i Science Exchanges «Reproducibility Inititative». De har satt opp en struktur og potensielt fornuftig økonomi rundt forsøk på replikering, og med seg på laget har de ifølge Slate PLoS ONE, som garanterer publisering av resultatene.

Det er garantert rom for forbedring, men også for videreutvikling til andre fagfelt som trenger slike veier. Uansett: et flott initiativ, så får vi håpe det kan bidra positivt.