Når det er vanskelig å få tilgang til offisielle nyheter, eller for den saks skyld når man allerede av ulike grunner ikke stoler på den slags, så brer ryktevirksomheten om seg. Slike rykter kan, som vi har vært innom før være av nokså ulik kvalitet.

Det er også et av temaene i dette foredraget i Cambridges Conspiracy and Democracy-prosjekt.

Som den oppmerksomme lytter vil bli oppmerksom på, bygger foredraget på samme tradisjon som den vi var innom i artikkelen, selv om begrepsapparatet er litt annerledes enn det DiFonzo benytter. Alt dette får man mer av underveis, i den samme type diskusjon vi ser nokså mye av i en del sosiologisk konspirasjonsteoriforskning. Og det er før vi kommer til forskningsprosjektet og den empiriske analysen.

Og for den helt spesielt interesserte: dette var blogginnlegg nr.1500 på denne bloggen siden oppstart. Ikke dårlig med noe som var tilnærmet totalt opphør siden 2013.

Det skal sies at «smånytt» fra forrige oppsett, og som nå er helt vekk, vel fort ville dratt totalt antall opp mot 1600. Uansett: vi feirer rundt tall, om enn med måte.

PS. For den som kommer hit fordi vi også (omsider) har fikset Skepsis SoMe-kontoer slik at de oppdaterer om nye hendelser på blogg og hjemmesider: det er én ny artikkel (av Isaac Asimov) på hovedsidene, og et knippe på drøyt 30 bloggposter som inkluderer Skepsis sommeruniversitet siden i sommer. God lesning og lytting.