Den europeiske paraplyorganisasjonen for skeptikere, ECSO gjør meg oppmerksom på følgende:

Creationism will be debated in the Council of Europe today. A resolution seeks to insist on the teaching of Evolution in schools.

Forslaget finnes her.