Historien om Wakefield og hans tvilsomme metoder i forbindelse med hypotesen at vaksiner forårsaker autisme, har vært behørig omtalt på bloggen. Mark Geier har ikke vært like mye omtalt, selv om han også er en ledende skikkelse i antivaksinasjonsbevegelsen.

Nå har også Geier mistet lisensen til å praktisere medisin.

The Maryland State Board of Physicians grunngir avgjørelsen i et 48 siders dokument (PDF). Der går de gjennom åtte av Geiers pasienter og påpeker feildiagnostisering og feilbehandling, herunder behandling med Leuprorelin (Lupron) for å senke testosteron-nivået. Alt dette basert på en dårlig fundert teori om at kvikksølv fra vaksiner og testosteron sammen forårsaker autisme.

Jeg har knapt tid til å gå i dybden på denne saken nå. Men i tillegg til dokumentet fra Maryland finner du omtaler fra A photon in the darkness, Orac, neurodiversity, og sikkert mange andre steder.

Det er mye å gripe fatt i. Blant de mindre poengene, som jeg likevel fant talende, er omtalen av Geiers vitnemål i en rettsak som noen foreldre hadde reist mot en annen lege for å ha forårsaket autisme hos deres sønn (Patient B) ved å vaksinere ham. I vitnemålet gjør Geier et poeng ut av at legen ikke hadde sikret seg foreldrenes informerte samtykke, og at det manglet papir med foreldrenes underskrifter der de gir samtykke til vaksinasjonen. Etter å ha sitert dette vitnemålet, skriver utvalget:

The Respondent [Geier] failed to secure written medical authorization forms from parents of any patient referenced in this document. In addition, the Respondent failed to provide and document that he provided adequate informed consent to any parents of the patients referenced herein.

Jeg tror kommentarer er overflødige.