I Oslo i aften og ingen planer? Se innom Kjettersk kjeller, hvor den svenske religionsviteren Per Faxneld snakker under tittelen Mørkets apostler: Satanister og Lucifer-beundrere før Church of Satan. Faxneld snakket om det samme i Bergen på tirsdag og ryktene vil ha det til at han er vel verdt en lytt. Dessuten skal DJ Forvridd […]

I Oslo i aften og ingen planer? Se innom Kjettersk kjeller, hvor den svenske religionsviteren Per Faxneld snakker under tittelen Mørkets apostler: Satanister og Lucifer-beundrere før Church of Satan. Faxneld snakket om det samme i Bergen på tirsdag og ryktene vil ha det til at han er vel verdt en lytt.

Dessuten skal DJ Forvridd og DJ Molefunken spille glad og lystig musikk. Stedet er Den gode café i Fredensborgveien, tidspunktet er 19.00. Sjekk kjellerens sider for ytterligere detaljer.