Diskuter alternativmedisin med en troende, og du vil i ni av ti tilfeller få høre noe om at «farmasøytisk industri jukser og manipulerer» (og det som verre er). Svaret er ofte at «ja, det hender definitivt. Men det gjør ikke alternativ terapi X mer virksom.» Ved et poetisk sammentreff (?) er de to øverste sakene […]

Diskuter alternativmedisin med en troende, og du vil i ni av ti tilfeller få høre noe om at «farmasøytisk industri jukser og manipulerer» (og det som verre er). Svaret er ofte at «ja, det hender definitivt. Men det gjør ikke alternativ terapi X mer virksom.»
Ved et poetisk sammentreff (?) er de to øverste sakene på Ben Goldacres Miniblog akkurat nå henholdsvis 1) en sak om farmasøytisk juks, og 2) en sak om at på tross av vanlig ønsketenkning fra homøopatisk hold, så viser en ny artikkel fortsatt ingen effekt av homøopati.
Den første er referert i gratisdelen av New York Times og kan fortelle:

The drug maker Pfizer earlier this decade manipulated the publication of scientific studies to bolster the use of its epilepsy drug Neurontin for other disorders, while suppressing research that did not support those uses, according to experts who reviewed thousands of company documents for plaintiffs in a lawsuit against the company.

De som reagerer på at det er saksøkers eksperter som sier dette i en amerikansk rettssak, reagerer riktig. Men les så utdragene fra den interne epostutvekslingen om studier med «galt» resultat. Jeg likte spesielt denne:

According to one September 2000 e-mail message by a Neurontin team leader at Pfizer, «The main investigator in the U.K. (Dr. Reckless) is keen to publish but this will have several ramifications.» The team leader later wrote, «I think we can limit the potential downside of the 224 study by delaying publication for as long as possible.»

Det er flere. Ikke krystallklart, men nok til at en solid dose misnøye og skepsis er mer enn velfortjent. Spesielt når fire av fem positive studier ble publisert, mens bare fem av seksten negative kom ut, to i forkortet form.
Den andre saken er Paul Wilsons analyse av en ny artikkel som tar for seg Shang et.als metaanalyse av homøopatistudier. Det var dette som fikk The Lancet til å si på lederplass at det var på tide å bli tydelig om at homøopati ikke virker.
En og annen homøopat har fått det for seg at nå blir Shang et.al. endelig tilbakevist.
Wilson kan fortelle at det nye studiet har sine interessante sider. Men selv om man skulle ta paperet for det nye evangeliet, så er konklusjonen faktisk ikke bedre for homøopati enn at (for å sitere fra Wilson – jeg har ikke full tilgang hjemmefra):

Our results do neither prove that homeopathic medicines are superior to placebo nor do they prove the opposite.

Og Wilson gir noen interessante betraktninger for hvorfor man nok ikke bør være alt for ukritisk til denne analysen heller. Debatten kan bli livlig i Journal of Clinical Epidemiology når dette kommer på trykk, spesielt hvis rundene etter tidligere studier er noe å dømme etter.