Jeg skulle gjerne ha fulgt tettere opp med den 14.oktober og hva som skjer med det, men jeg sitter til halsen i bøker som skal leses og omtales – og i tillegg er Dommedag! nær. (Da snakker jeg altså om neste Skepsisbok, som kommer fra trykkeriet før helgen.)
Men litt klarer jeg da å få presset inn innimellom. I går klarte jeg f.eks. å få det for meg at den interessen spådommene om utenomjordisk frelsesbesøk har skapt kunne ha noe med den økonomiske krisen og panikken å gjøre. Det kan ha noe å gjøre med resepsjonen 10-14-08-bloggen hadde av den amerikanske kongressens avvisning av krisepakken:

I knew it wouldn’t get accepted. Just as Commander Adama and the GFoL, Ashtar Command and Spiritual Heirarchy predicted.
Fellow light workers, this goes to prove that our interstellar family is here, they were right about this and now we will see the changes unfold. The Illuminati will fall and this world will be changed around in the upcoming months as we will witness first contact very soon!

Jeg må innrømme at tolkningen kom som hypotese før lesningen, og at et enkelt og mangetydig datapunkt ikke er noe å bli videre imponert av. Og det er virkelig ikke enorme mengder støtte å finne ellers – bare drøye 6000 google-treff på spådommen – så det måtte nok fingranskes en del før man kunne si noe fornuftig i den retning.
Hovedinntrykket så langt er at budskapet ikke møter den helt store interessen – og i norske sammenhenger blir det stort sett blåst av.
Men det gleder meg alltid med henvisninger til Illuminati. Da vet man at det Onde Brorskap er involvert i mytedannelsen. Med kombinasjonen Illuminati og ufologi + channeling er mye annen okkultur naturlig følge. Så det kommer neppe som noen overraskelse at én av kommentarene tar for seg både John Birch Societys gamle Federal Reserve-teorier og nyere tema som endelig skal få sin løsning:

Second, the truth about who planned and executed «9/11.» In the higher vibrations in which Earth is now orbiting, that truth cannot be hidden much longer.

Romøglene?
Uansett virker det som om det kanskje er for kort tid mellom spådom og dato til at det rekker å ta av.
Det finnes noen teoretiske betraktninger rundt det også, om anstiftere og deres forhold til en interessert krets, relevans, sirkulering og modningstid. Noe av poenget i panikkfenomen er at folk må rekke å bli urolige av at folk rundt dem blir urolige. Og er tiden for kort relativt til relevansen for det angivelige kommende fenomenet, rekker ikke omløpet, bekymring etc å ta helt av.
Men jeg skal forsøke å google det innimellom anmeldelse av «Knutbykoden» i morgen.