I fravær av noen som har sett dinosaurer i dag blant deltakerne på Protestfestivalen (unnskyld det dobbelltydige), kan vi heve det intellektuelle nivået på debatten ved å trekke frem det kjente bildet av flyveøglen som ble skutt ned under den amerikanske borgerkrigen.

View image

Hvorfor dette ikke oftere er på forsidene av tabloidene? En mulig forklaring kan være at de involverte ikke bare har tilstått, men har publisert flere bilder av hvordan dette gikk til.

Det hadde vært interessant å ha vært flyveøgle på veggen og sett reaksjonene fra passerende biler.