Siden august i fjor har Skepsis hatt liggende ute et skjema for innrapportering av ulovlige påstander i markedsføring av alternative behandlingsformer. Sakene som har blitt rapportert inn har blitt gjennomgått av folk i Skepsis for å finne riktig instans til behandling av sakene. På denne måten har vi kunnet samle inn flere saker og dermed dokumentert overfor Forbrukermyndighetene både omfang og innhold i markedsføringen. Vi har fått god respons på initiativet, og nå bærer arbeidet frukter.
NRK forteller i dag at Helsetilsynet og Forbrukerombudet har gått til storaksjon mot alternativbehandlere:

I en storaksjon rettet mot norske alternative behandlere fant Helsetilsynet og Forbrukerombudet store feil og ulovligheter hos norske behandleres nettsider.

Over hundre nettsider ble sjekket i kontrollaksjonen. Målet var å avdekke uforsvarlig bruk av påstander om effektiv virkning mot konkrete sykdommer og lidelser.

I tillegg til Skepsis’ skjema og arbeid med de innklagede sakene har HEF sin kampanje ‘Ingen liker å bli lurt’ også bidratt til at forbruker- og helsemyndighetene nå tar tak i dette. Vi syns dette er bra, og håper det betyr at både offentlige myndigheter og politikere tar dette mer på alvor framover.

OPPDATERING:

Saken er omtalt av Fri Tanke i dag, de har bla. intervjuet Christopher Dragnes Norderhaug:

Christopher Dragnes Norderhaug er ansvarlig for denne tjenesten. Han er svært fornøyd med at Forbrukerombudet og Statens helsetilsyn nå endelig har gått til aksjon.

– Det var virkelig på tide. Vi har en lov som er klinkende klar, men som ikke har blitt overholdt og håndhevet. Resultatet har i praksis har vært nærmest vill-vest tilstander i alternativbransjen. Jeg håper dette kan være starten på en mer edruelig praksis, sier Norderhaug.

– Er det dere i Skepsis som har greid å overtale Forbrukerombudet til å aksjonere?

– Nei, dette er ikke bare vår fortjeneste. Jeg tror årsaken er at skepsis og kritisk tenkning i det siste har fått mer oppmerksomhet generelt sett. Saken har kommet på agendaen. Vi har selvsagt bidratt, og det har Human-Etisk Forbund og Ingen liker å bli lurt også. For ikke å snakke om NRK-serien Folkeopplysningen. Samlet sett har det blitt et trykk i samfunnet som har gjort at tilsynsmyndighetene nå endelig har reagert. Vi har hørt om deres planer om en slik aksjon lenge, og det er godt at det endelig har blitt noe av, sier han.

Dette var også tema i NRK, både Forbrukerinspektørene i dag og Aktuelt hadde oppslag om markedsføringen til alternative behandlere.