Mer enn litt lei av å høre gneldring om «naturens sterkeste antioksidant» og ytterlige dubiøse påstander om dyre små piller hver gang du slumper til å skru på TV’en?
Det kan være et vagt håp om mindre aggressiv markedsføring i emning, riktignok kun for dette produktet. I kveld tar nemlig Forbrukerinspektørene på NRK for seg VitaePro. Omtalen ser lovende ut.
Vår utmerkede webhost er nok spesielt interessert. Han har nemlig gått tett på klingen med selskapet. Lenge.
Nå må gjerne Forbrukerombud og Markedsråd si sitt…
Oppdatering
For en skeptisk akademiker så det ut som en ganske grusom og ødeleggende salve. Godt journalistisk arbeid og insisterende kritiske spørsmål Viggo Johansen burde lært noe av. Men hvordan så det ut for andre?