Jeg var litt skuffet over Michael Specters Denialism. Den gjorde noe annet enn jeg hadde håpet den skulle. Derimot ser det ut til at artiklene i New Scientists utgave Age of Denial gjør mye mer av den jobben.

For eksempel fortelles det litt om hvorfor ellers fornuftige mennesker blir fornektere, både i form av forsøk på å «regain a sense of agency over uncaring nature» og hvordan de blir «trapped in what classic studies of neurosis call «suspicious thinking».» Vi får også den herlige ironien, konspirasjonskulturens hang til å være fornektende «opposisjon» tatt i betraktning, i det at en del «denialist movements originate as cynical efforts by corporations to cast doubt on findings that threaten their bottom line.»

Det får du mer om i artikkelen om hvordan big business konstruerer «tvil», eller «manufaktroverser». Samt litt om hvorfor det er så lett å spre løgn og så vanskelig å rette dem opp. Blant annet. Det er mer småsnacks.

(Via dagens Jesus and Mo.)