I sitt misforståtte opplegg for å forsvare sin profesjon og sitt navn har som nevnt den britiske kiropraktorforeningen (BCA) gått til søksmål mot en av sine kritikere, istedenfor å forsøke å forsvare seg med henvisning til gode data som støtter deres sak.

Det er katastrofalt som PR, for i internetteraen oppfattes forsøk på å sensurere kritikk som skade på nettet, og netizens responderer med å sørge for å spre ting enda bredere. For en god tid tilbake ble den 5.juni foreslått som dato for støtte til Simon Singh. Derfor en kort gjennomgang av hva som er konklusjonene av systematiske gjennomganger av forskning på kiropraktisk behandling.

Vi begynner på deres hjemmebane: Smerter i den nedre del av ryggen – det eneste jeg (tidligere) ville vurdert kiropraktisk behandling for selv, mye fordi det var det eneste jeg trodde de syslet med. Jeg tok feil. Så hva sier en nåværende Cochrane-analyse?

Dessverre sier den – og gitt mine mange gamle venner og sympatiske, intelligente treningskamerater som er blitt kiropraktorer er dette faktisk beklagelse og ikke skadefryd – at det ikke virker som det er noe spesielt å hente:

For patients with acute low-back pain, spinal manipulative therapy was superior only to sham therapy (10-mm difference [95% CI, 2 to 17 mm] on a 100-mm visual analogue scale) or therapies judged to be ineffective or even harmful. Spinal manipulative therapy had no statistically or clinically significant advantage over general practitioner care, analgesics, physical therapy, exercises, or back school. Results for patients with chronic low-back pain were similar. Radiation of pain, study quality, profession of manipulator, and use of manipulation alone or in combination with other therapies did not affect these results.

Det må kunne sies å være et ekstremt nedslående resultat. Og siden jeg oppdaget at det ser ut til å forholde seg slik har jeg strøket kiropraktikk over listen av behandlinger jeg bryr meg om å vurdere. (Vi får se hva neste Cochrane-analyse sier – der er to kiropraktorer involvert…)

Vi holder oss til samme søyle, men flytter oss opp til nakken. Der kommenterer Cochrane reviewet at:

Of the seven selected RCTs (total participants = 958), only one (N = 100) had a low risk of bias. It found no statistically significant difference (SMD -0.16: 95%CI: -0.59 to 0.27) between continuous traction and placebo traction in reducing pain or improving function for chronic neck disorders with radicular symptoms. Our review found no evidence from RCTs with a low potential for bias that clearly supports or refutes the use of either continuous or intermittent traction for neck disorders.

Det var vel heller ikke spesielt imponerende.

Så var det andre spørsmål, mer spesifikt av den typen Singh tok for seg i sin kritikk av BCA. For eksempel noe jeg knapt visste om før for et par år siden, nemlig sånt som kiropraktisk behandling mot kolikk (spebarn har liksom ikke så veldig stiv rygg) eller… astma?

Gjeldende Cochrane-review er fra 2000, sist revidert i 2005, og har følgende, lite overraskende konklusjon:

There is insufficient evidence to support the use of manual therapies for patients with asthma.

Litt mer detaljert kunne de fortelle om sørgelig lite og jevnt over dårlige data:

From 473 unique citations, 68 full text articles were retrieved and evaluated, which resulted in nine citations to three RCTs (156 patients) suitable for inclusion. Trials could not be pooled statistically because studies that addressed similar interventions used disparate patient groups or outcomes. The methodological quality of one of two trials examining chiropractic manipulation was good and neither trial found significant differences between chiropractic spinal manipulation and a sham manoeuvre on any of the outcomes measured. One small trial compared massage therapy with a relaxation control group and found significant differences in many of the lung function measures obtained. However, this trial had poor reporting characteristics and the data have yet to be confirmed.

Sørgelige saker, med andre ord.

Det finnes fortsatt – fem år etter at protokollen ble til – ikke et Cochrane review om kiropraktisk behandling mot kolikk. Jeg må innrømme at jeg er mest overrasket over at man slipper til noen som ikke har ferdigstilt en bachelorgrad ennå til å skulle gjøre reviewet, og at det ikke akkurat blir mer overbevisende at den skulle være i kiropraktikk.

Heldigvis finnes det andre undersøkelser. En studie i Evidence-Based Nursing fant ingen effekt av kiropraktisk behandling. Et forsøk på review i Paediatric Nursing fant lite å si noe om. Den beste og største studien var denne som konkluderte at

There was no significant effect of chiropractic spinal manipulation. Thirty two of 46 infants in the treatment group (69.9%), and 24 of 40 in the control group (60.0%), showed some degree of improvement. CONCLUSION: Chiropractic spinal manipulation is no more effective than placebo in the treatment of infantile colic. This study emphasises the need for placebo controlled and blinded studies when investigating alternative methods to treat unpredictable conditions such as infantile colic.

Og der later det til at saken står. Til gjengjeld ser det så langt ut til at slik behandling mot kolikk også er helt ufarlig.

Hva med infeksjoner i øret?

Ikke godt å si. Jeg er ute av stand til å finne noen randomiserte kliniske studier eller systematiske gjennomganger blant mine (NTNUs) abonnementer. Søkene jeg gjorde fant enten lovende, ukontrollerte resultater publisert i kiropraktorenes egne tidsskrift eller rapporter (og debatt) om mulige skadevirkninger publisert hos andre. Generelt når det gjaldt kiropraktikk for behandling av barn fant en systematisk review i Paediatrics & Child Health at

Health claims made by practitioners regarding the application of chiropractic manipulation as a health care intervention for paediatric health conditions are, for the most part, supported by low levels of scientific evidence. Chiropractors, in particular, employ manipulation for the treatment of a wide variety of paediatric health conditions. The evidence rests primarily with clinical experience, descriptive case studies and a few randomized controlled trials. There is a need for more rigorous scientific inquiry to examine the value of manipulative therapy in the treatment of paediatric conditions.

Når det gjelder øvrige deler av virket høres melodien også kjent ut. En gjennomgang av forskning (nok en gang av det lille som finnes) på bestemte typer menstruasjonssmerter (primær og sekundær dysmenorrhoea), konkluderer like negativt som det meste andre:

Results from the four trials of high velocity, low amplitude manipulation suggest that the technique was no more effective than sham manipulation for the treatment of dysmenorrhoea, although it was possibly more effective than no treatment. Three of the smaller trials indicated a difference in favour of HVLA, however the one trial with an adequate sample size found no difference between HVLA and sham treatment. There was no difference in adverse effects experienced by participants in the HVLA or sham treatment.

Jeg liker setningsleddet «it was possibly more effective than no treatment». Oversatt: Det ser ut som om det finnes en placeboeffekt også her.

Det er dessverre ikke hele historien. Vi må se litt på eventuelle skadevirkninger også. Det er noe usikkert og omdiskutert, men spesielt nakkeregionen virker det som om man nok bør holde unna manipulering:

The searches identified 32 case reports, four case series, two prospective series, three case-control studies and three surveys. In case reports or case series, more than 200 patients were suspected to have been seriously harmed. The most common serious adverse effects were due to vertebral artery dissections. The two prospective reports suggested that relatively mild adverse effects occur in 30% to 61% of all patients. The case-control studies suggested a causal relationship between spinal manipulation and the adverse effect. The survey data indicated that even serious adverse effects are rarely reported in the medical literature.

Conclusions Spinal manipulation, particularly when performed on the upper spine, is frequently associated with mild to moderate adverse effects. It can also result in serious complications such as vertebral artery dissection followed by stroke. Currently, the incidence of such events is not known. In the interest of patient safety we should reconsider our policy towards the routine use of spinal manipulation.

Å kalle det ubehagelig er nok en underdrivelse.

Vi kan avslutte med Ernsts og Canters systematiske gjennomgang av systematiske gjennomganger av forskning på kiropraktisk behandling. Den konkluderer enkelt slik:

Collectively these data do not demonstrate that spinal manipulation is an effective intervention for any condition. Given the possibility of adverse effects, this review does not suggest that spinal manipulation is a recommendable treatment.

Det finnes ikke tilfredsstillende dokumentasjon på at det virker for noe, og deler av behandlingen kan være skadelig, skriver Ernst. Seriøst skadelig.

Det er mulig vi skal takke BCA for å skape slik interesse for noe som i Norge er akseptert uten videre kritiske blikk. Gjennom sitt de facto forsøk på å trakassere kritikere og true dem til taushet ved å bruke rettsvesenet og en håpløs injurielovgivning, har de bidratt til at vi er hundrevis som fokuserer på behandlingen.

Men selv om det er mulig man skal takke for slike selvskudd, er jeg fortsatt tilhenger av at man lar data tale, uten trusler. For vitenskap er alltid en prosess i utvikling. Vi skaper hele tiden ny kunnskap, og kritisk debatt er en helt essensiell forutsetning for denne.

Så resultatene kan endre seg. Og hvis behandlingen virker, er ingenting bedre enn det. Men vis det i gode vitenskapelige undersøkelser. Hold rettsvesen og finansielle muskler utenfor.

Det er sånt man tyr til når man ikke har argumenter å fare med, virker utelukkende diskrediterende, og i nettets tidsalder medfører det bare økt kritisk søkelys.