Vår ellers utmerkede webmaster har ytret seg om en nært forestående feiring. Våre overherrer synes det ble litt for ubalansert i fremstillingen av en for dem viktig høytid. Så for balansens skyld vil vi la sangeren under få understreke den dypere, sentrale meningen i tiden som kommer.