Det har vært en frisk uke, både i de sosiale, de mer antisosiale medier og i Massemedia. Skepsis har fått sin del av stormen: En velkjent skikkelse fra våre egne spalter har svingt seg i «media» (begrepet her brukt i sin videst tenkelige form) igjen med ganske spenstige beskyldninger. NRK har vist en viss interesse for mannen, det samme har også P4 gjort.

Vår faste illuminast er også opptatt av dette, men sin vane tro inntar han en mer filosofisk og distansert posisjon, idet han foretrekker å reflektere over om vi er vitne til en slags intellektuell progresjon? Kanskje det, kanskje det.

a beautiful mind

Vi minnes tidligere tilfeller av overivrige nett»debattanter» og lurer på om ikke det kunne vært på sin plass å tenke i samme baner på nytt?