Den skeptiske humoren er en flyktig ting, ja noe vil påstå at noe slikt slettes ikke finnes. Det tar vi sånn passe avstand fra.

Til motbevis skal vi heretter dokumentere med bilde at vi har humor, og vi starter med denne kommentaren fra vår illuminerte illuminist som har observert at Skepsis tydeligvis skal stå bak både dette og hint.