Ryke Geerd Hamer står for retten i Sandefjord i dag. Ikke som tiltalt, men som saksøker. Mot den norske stat, som ikke vil la ham praktisere som lege i Norge.
Heldigvis.
Sist noen gjorde opp regnskapet for Hamers virksomhet, telte man rundt 145 noenlunde sikre dødsfall som resultat av en behandling der det er tanken som teller. Den positive tanken.
Den negative tanken og den negative erfaringen er nemlig den som tar livet av deg. Lungekreft gjør det ikke, og det er ikke sigarettene som forårsaker lungekreft: det er psykologiske traumer som er skyld i all sykdom.
Jeg må innrømme at jeg stusset hver gang jeg leste det på eksterne sider, så la oss se på egenreklamen:

Dr. Hamer found that every DISEASE originates from an unexpected shock experience.

For å kureres må traumet bearbeides, positive tanker etableres, og all annen behandling opphøre. Glem alt snakk om «komplementær» behandling. Dette er et alternativ, som påstår at skolemedisin, «jødemedisin» i germaner-Hamers øyne, kun gjør skade, at det er behandling som dreper blant annet kreftpasienter, at smertestillende medisiner ikke skal brukes, og

Hamer påstår at hans ideer er vel kjent blant jødiske forskere, men at jødene har holdt sin viten skjult overfor resten av verden. Hamer beskylder derfor en internasjonal jødisk sammensvergelse anført av Paven for å stå bak drapene på mer enn to milliarder mennesker, ved å skjule sannheten om Den nye medisinen – som skal kunne helbrede 98 prosent av alle krefttilfeller.

For å nevne noe.
Den siste delen er ikke allment akseptert blant Hamers norske disipler (skjønt den bøllete opptredenen til disiplene ved rettssakens start minner på høyreekstreme tyske disipler), som dermed har hoppet over til én av de mange variantene av samme terapi og teori – «metamedisin». Som er temmelig nøyaktig like ille, like uvirksom og like skadelig.
Behandlingen kan inkludere andre pseudovitenskapelige behandlingsformer, som for eksempel «Emotional Freedom Techniques», som er en variant av det like sekteriske og pseudovitenskapelige systemet tankefeltterapi.
I Norge har flere hundre deltatt på kurs i behandlingen, flere alvorlig syke mennesker har latt seg forføre av den klassiske alternativretorikken deres, og flere er allerede døde.
Det skulle være nok grunner til å håpe på at Hamer taper saken så det synger. For å legge til, kan vi si at ifølge lov om alternativ behandling kan ikke en alternativ behandler som ikke er helsepersonell behandle så alvorlig sykdom – bortsett fra

«dersom behandlingen skjer i samarbeid eller samforståelse med pasientens lege, og pasienten er myndig og har samtykkekompetanse etter pasientrettighetsloven § 4-3 første og andre ledd.»

Hvis Hamer var legen deres, ville med andre ord landskapet ligge enda mer åpent enn det gjør. Og det er åpent nok.
For mer om Hamer og hans teorier kan man selvsagt lese mer fra hans egen hånd (det er ille nok i massevis), litt generelt fra kritisk hold, og noen sjarmerende vitnesbyrd fra tidligere medarbeidere.
Jeg kunne holdt på en stund etter å ha gravd meg ned i dette noen timer igjen i dag. Jeg skal la være. Bare ta med en siste betraktning.
Det som slo meg mest i ny gjennomgang var ikke det som er lettest å huske: total fornektelse av skolemedisin og de antisemittiske teoriene – det var fornektelsen av smertestillende midler i behandlingen.
En ting er å la pasienter dø. Noen ganger dør de uansett, og jeg har en mistanke om at med de mest alternative unntakene, så er «Den germanske nye medisin»/metamedisin/total biologi/… mest noe den griper til som har gitt opp konvensjonell kur.
Men, etter å ha frarådet all annen behandling, kanskje kostet pasienten livet, å i tillegg nekte alle smertestillende midler, også i de siste, for mange ekstremt smertefulle fasene av livet kaller på kvalmen og … betegnelser som ikke egner seg på trykk.
Jeg håper ikke bare Hamer ikke vinner – sjansen for det tror jeg er minimal (han ble fratatt tysk lisens i 1986, og gir ikke inntrykk av å ville rette seg etter alminnelig legeetikk) – jeg håper det ansporer til at man går hele disippelmiljøet hans etter i sømmene og fillerister det. Det må gjerne begynne i media, men dette er av de tilfellene jeg heller til at bør tas av myndigheter.
(Grunnen til at jeg grov meg ned i dette avskyelige materialet igjen i dag, var at TV2 skal dekke saken, og ingen av de alternative intervjuobjektene jeg foreslo var tilgjengelige. Det burde virkelig vært en medisiner – og gjerne en jurist i tillegg – istedet. Men jeg forsøkte å holde kvalmen i sjakk i det minste.)
Oppdatering
Sandefjords blad hadde nok gitt et noe misvisende inntrykk av «kaoset» i retten. Det så fra bildene ut til at ting gikk atskillig roligere for seg enn det kunne se ut av teksten.
De brukte bare et mikrosegment med meg, hvilket var like bra. Fikk med en lege gjorde de til slutt også, og han var strålende. Det var advokaten for staten også, som definitivt fylte behovet for en jurist. (Begge står på dagens helteliste for krystallklar tale i rett tid.)
I det hele tatt et utmerket innslag som forhåpentlig gjør skikkelig inntrykk. Flott av TV2s Thorstein Korsvold!
(Innslaget er online her.)