Jeg liker gode nyhetssaker, spesielt når de setter fingeren på noe jeg synes er alvorlig. Jeg liker det enda bedre når det følges opp. Det er alltid greit med et «hva skjedde så». Ingenting er billigere for myndighetspersoner, når de først trekkes motstrebende på banen, enn å si at «dette må vi se nærmere på».

Så hva skjedde egentlig etter at Marianne Vikås og Francis Lundh avslørte tvilsom moral blant alternative «kreftbehandlere»? De fikk arge politikere og andre på banen, og utsagn som tydet på handlingsvilje, men ble det handlet?

De har heldigvis ikke latt saken hvile, men har fulgt opp med spørsmål. Og fått svar:

To av behandlerne som det ble satt fokus på, er leger ved helsesenteret Kilden Helse. Det er dette senteret Helsetilsynet i Oslo og Akershus nå vil granske.

– Vi har opprettet sak. Det flyter over av tilbud i aviser, ukeblader og nett – all slags velværetilbud i grenseland som ikke er så farlig – men her reklamerer man med en ikke akseptert behandlingsmetode for kreft, sier fylkeslege i Oslo Petter Schou til VG Nett.

Det er med andre ord opprettet tilsynssak, og stilt noen dannede, men tildels skarpe spørsmål om såkalt «B 17» i behandling og teori.

Nå er det lett å prate folk etter munnen når man vet hva slags svar som er akseptable. Spørsmålsstillingen virker kanskje i overkant forsiktig, og virker heller ikke å se på hverken på det materialet som lå ute før VGs oppslag eller på den dokumentasjon VG fremskaffet.

Det er i så fall noe betenkelig, for som VG fant under første (anonyme) konsultasjon:

I skjult opptak sa Strand uoppfordret til VG Netts journalist at de ikke publiserte så mye informasjon om behandlingen på sine hjemmesider, fordi det var en omdiskutert behandling og at de «kan få litt problemer med myndighetene».

Hvilket ikke akkurat dokumenterer en direkte betryggende holdning. Det heller.

Heldigvis har Helsetilsynet også spurt om «den fulle journal for de ti siste pasienter som har vært til konsultasjon og som blir/har blitt behandlet med B17». Det kan kanskje tyde på at de faktisk går så grundig og kritisk til verks som man forventer.

Men Vikås og Lundh stopper ikke der. De tar også turen tilbake til de politiske myndigheter som var klare i talen. De har kommet til at gjeldende lovverk er tilstrekkelig. Så spørs det om det kommer til anvendelse:

Justisministeren vil i møte med Riksadvokaten førstkommende torsdag blant annet diskutere praksisen av loven i slike saker.

– Vi mener at både dagens straffelov, den nye straffeloven og spesiallovgivningen har de nødvendige bestemmelser. Det spørsmålet som nå gjenstår er å se på hvordan lovgrunnlaget praktiseres. Det ønsker statsråden å ta opp med riksadvokaten, sier Aas-Hansen.

Vel, vi får se om det kan få noen konsekvenser i noen av de sakene som er fremlagt i løpet av året. For uten journalister som TV2s Thorstein Korsvold, VGs Vikås og Lundh og enkelte andre ildsjeler ville vi nok dessverre aldri fått så konkrete saker på bordet.

Og om ikke disse er ille nok til at det kan få konsekvenser, lurer jeg litt på hva som faktisk skal til.