Det kunne vært vanskelig å velge mellom skeptikersakene i dag: To arrangementer, onsdagsdebatt om «alternativ-Norge» og vitenskap i Studentersamfunnet eller Zeitgeist-debunkende kåseri på Kjettersk kjeller; to avslørende nyhetsoppslag.
Av de siste så har VG Nett ved bl.a. Francis Lundh tatt Scientologiske personlighetstester, og det ser ut til å avdekke en praksis som ligger nær det forventede: Testene er først og fremst misjonsfremstøt, fokusert på å finne «problemer» man kan rette ved hjelp av en viss religions programmer. Påvirkningsstrategiene ser ikke hyggelige ut.
Den andre saken: TV2 har heldigvis gått i strupen på Hamers disipler igjen.
Denne gang avsløres det enda flere ofre for behandlingen som blir gitt av «metamedisinere», som de fleste norske Hamer-disipler ser ut til å kalle seg. De fremste av dem er Dagfrid Kolås og Bent Madsen, men jeg sitter på langt flere navn, spredd langt nok utover landet til at bekymringen for at de fem dødsfallene som er oppdaget til nå bare er noen av dem vi kan vente.
Av de fem har fire dødd i løpet av de siste tre/drøye to årene (2007-2009), og de befinner seg på flere kanter av landet. Kursvirksomheten til Madsen og Kolås har rekruttert nye «studenter» som driver med veldig mye forskjellig fra før, og faren er at de overtar litt vel mye av «den germanske nye medisin» (for å bruke de ortodokse Hamer-disiplenes selvbetegnelse). Eller akkurat nok til at de fraråder enhver form for konvensjonell behandling.
Derfor er det minste man kan gjøre fra myndighetenes side det man gjør nå, i forlengelse av TV2s reportasjer, nemlig å sette Helsetilsynet på saken. Problemet er at de har fått være i fred alt for lenge. Etter at forskning.no i 2003 avslørte teoriene og at de faktisk ble gjennomført i praksis, var det lett å se at dette måtte føre galt avsted. Men ingenting skjedde (og NAFKAM, som var tilstede på orienteringsmøter fra «behandlerne», satt stille i et hjørne og holdt munn etterpå).
Resultatet er flere dødsfall og uhindret spredning av teorier til et miljø der mange allerede arbeider som alternative terapeuter. Det er bare å vente på neste sak. Og neste. Moten gir seg nok, om ikke veldig lang tid, men i mellomtiden hjelper det lite at man kan humre over sykdomsteorier som påstår at enkelte problemer i behandlingen kan skyldes utenomjordiske implantater eller at Paven blir sagt å styre skolemedisin som en jødisk sammensvergelse. Konsekvensene i behandling er like fordømt destruktive.
Avslutningsvis: Helseministeren håndterer saken greit i intervjuet. Men hvis ikke han ble provosert til å understreke at ikke alle alternativbehandlere er kvakksalvere etter norsk lov (hvilket selvsagt er riktig), så er det mildt sagt noe unnfallende å trekke det inn når det gjelder akkurat denne praksisen. Den er nemlig et av ytterpunktene i den mer ekstreme og mest avskyelige delen av landskapet. Hvis vi i det hele tatt skal kunne bruke betegnelser som kvakksalveri, er det utvilsomt her det hører hjemme.
Og det skjønner forhåpentlig den mer oppegående delen av alternativbehandlere og deres organisasjoner også, helt uten at ministeren må insistere på det. (Men hvor er egentlig disse behandlerne og organisasjonene i saker som dette? Sier de fra til sine egne, eller offentlig, at denne typen praksis må de holde seg unna? Jeg er svakt interessert, ettersom enkelte av behandlerne altså driver med annen type behandling i utgangspunktet.)
Oppdatering
En lett selvopptatt bemerkning: Etter å ha sett innslaget om igjen la jeg merke til at jeg blir kalt «sektekspert og ekspert på alternativ medisin». Det er veldig lite jeg er ekspert på uten anførselstegn og meningsfylte blunk. Når jeg blir spurt selv hva slags tittel de skal bruke, svarer jeg enten 1) religionshistoriker (når det er det mest relevante) eller 2) redaktør for Skepsis (når det er mest sentralt). Jeg har forskningsinteresser for begge feltene de nevnte over, men når det gjelder f.eks. alternativ behandling er de fokusert på én ting: konspirasjonsteoriers rolle i dem. Resten er mest kontekst til å forstå mest mulig av dem så godt som mulig og nødvendig.