For noen dager siden kom altså nyheten om at Ryke Geerd Hamer muligens befinner seg på rømmen i Norge. Det er fortsatt uvisst, men om så var, så skulle man tro at hans disipler i Norge ville passe godt på ham.

Og hvem kunne tenkes å være mer disipler enn dem som har fulgt teoriene hans så langt at de har «behandlet» en kvinne fra å ha gode utsikter til helbredelse (med vanlig behandling) til hun istedet døde av sykdommen?

Jeg sikter selvfølgelig til Dagfrid Kolås og Bent Madsen, som ifølge VG var dem som «behandlet» Elsemarit Fjeldheim med virkningsløse metoder til hun ikke lenger kunne reddes. De driver fortsatt i samme geskjeft, med kurs i Tvedestrand (akkurat nå), Bergen og Oslo (senere denne måneden).


Alt dette kan vi lese blant annet her på deres egne sider.

Så kanskje de får selve Hamer til å hjelpe til – spesielt på sitt tyskspråklige kurs?

Det kan virke heller usannsynlig. Hvorfor?

Hvis vi ser på sidene til Kolås og Madsen, har disse fått navnet «metamedisin.no» og terapeutene er tilknyttet en internasjonal forening for det samme. Og selv om slike «metamedisinere» benytter seg av teorier som er nær identiske med Hamers, har ikke Hamer noe helt lykkelig forhold til dem. Tvertimot mener han de har stjålet teoriene hans – noe vi alle kan være enige om at er en dårlig idé – og i et brev som ligger online sier han blant annet at «Die Meta-Medizin ist eine gigantische, finanziell unterstütze Einrichtung meiner Gegner» og klager over dem som praktiserer «Räuber-Medizin“ – die auf meinen Erkenntnissen basiert».

Ved første øyekast kan det se ut til at han har rett i at de følger hans lære, skjønt det er vel tvilsomt om det kan kalles tyveri. Teoriene er adoptert, og praksisen virker også rimelig identisk. Sykdom presenteres i «Metamedisin» fortsatt som en respons til traumatiske hendelser:

«Sykdom» er en biologisk intelligent og meningsfull prosess – et spesialprogram som aktiviseres av kroppen for å håndtere en bestemt opplevelse. … En «sykdom» oppstår fra en signifikant følelsesbegivenhet som oppleves uventet, dramatisk og isolativ, og hvor man er ute av stand til å se en løsning.

Virus, bakterier og den slags får ikke lov til å være årsak – de er bare hjelpere:

Kroppens mikroorganismer som bakterier, sopp og virus er ikke årsak til sykdom, men aktiviseres spesifikt når et av kroppens spesialprogram aktiviseres.

Hamers teori om biologiske lover er på plass – men jeg kan ikke se andre av hans mer famøse teorier. Nærmere bestemt ser vi ikke antisemittismen eller de mest absurde konspirasjonsteoriene. Hvilket muligens kan være grunn til at noen av disiplene vinker ham adjø? Og det er i så fall et fremskritt.

Dessverre kan det virke som om det er et av få. Det gjør vondt både i ironimuskelen og andre steder når man ser at deres internasjonale forening driver en «Heal Breast Cancer Foundation».

Dette er en av de lidelser flere av ofrene for Hamers «behandling» har endt opp med å dø av.

Så er spørsmålet om «metamedisinernes» vektlegging av den egne «biopsykososiale» behandlingen har plass til noen seriøs medisinsk behandling ved siden av. Det at man ikke har gitt virksom, skolemedisinsk behandling som det primære, har vært det mest ødeleggende med Hamers behandling. Men metamedisinerne snakker i det minste om «integrativ medisin», og det er lov til å håpe at det kan bety «komplementær» – ikke alternativ.

I motsatt fall vil vi nok få se flere opprivende oppslag om Hamers falne disipler.