Det er ikke alltid heder bringer så mye ære. Et slikt tilfelle er prisen for tverrfaglig vitenskap gitt av «Santilli – Galilei Association on Scientific Truth».

Martin har sagt det som trengs sies på Sprøytvarsleren.

Ellers anbefales dette festlige eksempelet på «hadronfilosofi».