De fleste har en idé om hva «holisme» er i alternative behandlinger. Som Preben Aavitsland en gang bemerket (i et gammelt Skepsis) er denne «holismen» ganske hul, men det er et retorisk viktig tema for å sette opp et skille mot skolemedisinsk «reduksjonisme».

Men alternativbransjen eier ikke ordet. Hva er så «holisme» i skolemedisinsk behandling? Det er det sentrale temaet for Michael Baums Samuel Gee-foredrag for Royal College of Physicians. Foredraget har tittelen «Concepts of holism in orthodox and alternative medicine», og kan høres (og ses) via lenken over.

Det er et utmerket, humant, nyansert og klartenkt foredrag. Hvis jeg bare skal plukke litt i periferien av det, har jeg mine vanlige innvendinger mot den vennlige holdningen til å integrere alternativbehandlere i sykehusbehandling.

Tanken om at de kun skal yte «spiritual support» til dem som ønsker det er vakker, og jeg kan vanskelig se annet enn at folk har like stor rett på å få «åndelig støtte» fra en healer som fra en prest. Men selv om noen utmerkede mennesker vil være komfortable med en slik rolle, er det en kategorisk misforståelse av alternativlandskapet å tro at det trekkes de samme skillelinjene mellom religion/åndelighet på den ene side og viten/vitenskap og korrelatet evidensbasert behandling på den annen side som det gjøres fra vitenskapelig hold.

Motstanden mot slike skiller følges av motvilje mot å akseptere en klart begrenset rolle (som «placebo» og psykososial, meningsgivende støtte), og for manges vedkommende også av en generell mistro til skolemedisinsk behandling. Om Baum kanskje har gode erfaringer med dem han snakker med, så er den atferd vi faktisk ser overfor pasienter og i samfunnet forøvrig alt for ofte preget av en kategorisk uvilje mot å ta ansvar for at behandlinger som gis er trygge og effektive. Å bedrive ytterligere legitimering av slike virksomheter fremstår dermed som både kostbart og tvilsomt.

Men det er nitpicking på et perifert emne, som dessuten er langt mer komplisert enn dette. Hør foredraget.

(Via David Colquhouns miniblogg.)