Holocaustbenektelse oppsto som en smakløs øvelse på ytterste høyre for å rehabilitere sitt politiske prosjekt. Nå om dagen finnes et utall versjoner «revisjonisme» for ulike publikum, ikke ulikt andre konspirasjonsteorier.

I dette foredraget tar Deborah Lipstadt for seg noen av de eldre, etablerte variantene og deres strategier. De siste er fortsatt jevnlig i bruk. Underveis får man også illustrert at beviskonvergens, hvordan man setter sammen et helhetsbilde fra en mengde kilder, er måten man i praksis skaper kunnskap om komplekse hendelser på.