Helt siden prinsippene bak homøopati ble kjent har de blitt møtt med skepsis. For over 150 år siden ble hele systemet sterkt kritisert av en lege ved Harvard School of Medicine, Oliver Wendel Holmes, som bl.a. diskuterte de uttynnete dosene:

Swallowers of globules, one of your little pellets, moistened in the mingled waves of one million lakes of alcohol, each two miles in circumference, with which had been blended that one drop of Tincture of Camomile, would be of precisely the strength recommended for that medicine (…), against the most sudden, frightful, and fatal diseases!

Skeptikerne har allikevel ikke klart å hindre homøpati fra å bli populært, til tross for at mange anser det som selve antitesen til vitenskapelig og klinisk verdifull medisin. I tillegg til virkelighetsfjerne premisser har homøopati heller ingen relevante virkninger foruten det som kan tilskrives placeboeffekten.

Noe av dette står sentralt i en ny rapport fra en komité i det britiske parlamentet som slår fast at homøopati ikke lenger bør støttes av Englands offentlige helsetjeneste National Health Service (NHS). NHS har siden 1948 støttet homøopati, og brukte 12 millioner pund på dette mellom 2005 og 2008. At NHS selv i en systematisk gjennomgang av litteraturen på homeopati i 2002 innrømmet fraværet av bevis, og at Storbritannias helseminister Mike O’Brien i november 2009 vedkjente at homøopati ikke er bedre enn placebo, bør få de fleste til å gruble i en tid med fokus på et evidensbasert og kostnadseffektivt helsevesen.

Dette har heldigvis også reist spørsmål blant de ansvarlige helsemyndighetene. Mandag publiserte The Commons Science and Technology Committee  en rapport – en “Evidence check” – som vurderer hvorvidt myndighetenes politikk knyttet til homøopati kan begrunnes vitenskapelig. Konklusjonen er ikke til å misforstå…

In a report published today, the Science and Technology Committee concludes that the NHS should cease funding homeopathy. It also concludes that the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) should not allow homeopathic product labels to make medical claims without evidence of efficacy. As they are not medicines, homeopathic products should no longer be licensed by the MHRA.

NHS (og dermed skattebetalerne) bør altså ikke lenger kaste bort midler på homøopati, og homøopatmidler bør ikke lenger få merkes med medisinske påstander. Dette skyldes ikke fordommer mot alternativ medisin i seg selv, men fordi bevisene så tydelig viser at en annen politikk ville være uetisk og uforsvarlig.

In our view, the systematic reviews and meta-analyses conclusively demonstrate that homeopathic products perform no better than placebos.

Tiden er dessuten inne for å ikke lenger sitte på gjerdet for å se om mer forskning kan finne positive bevis – forskningen er mer enn tydelig nok.

There has been enough testing of homeopathy and plenty of evidence showing that it is not efficacious. Competition for research funding is fierce and we cannot see how further research on the efficacy of homeopathy is justified in the face of competing priorities.

Rapporten er lang om omfattende, men er en gullgruve av alle som er ute etter gode ”punchelines” om homøopati. Skeptikerne kan selvsagt juble over dette fremskrittet, men vi bør samtidig innse at dette ikke betyr slutten på homøopati. Verdsetting av anekdotiske bevis og ønsketenkning vil for mange fortsatt veie mer enn fornuft.  

Og ifølge Daily Mash vil heller ikke pengetapet bli noe problem…

Committee member, Denys Finch-Hatton, said: «Their account will ‘remember’ the millions we used to give them and they can then try to buy new clinics by telling the builders about all the money that used to be there.»