En britisk homøopat har i likhet med en del andre sådanne, fått det for seg at homøopati kan behandle AIDS. I motsetning til de fleste andre innen samme profesjon, har han bestemt seg for å gjennomføre det.
Som et «forsøk».
Og etter å ha mislykkes i å få til en halvveis gjennomtenkt modell i Sør-Afrika (før fornektere som Mbeki til slutt forsvant ut i tausheten), har han bestemt seg for å gjennomføre en enda mindre gjennomtenkt (og like uetisk) variant i Tanzania. Vi siterer fra The Lay Scientist:

I am happy to go for a simple trial initially, with one arm of AIDS patients with homoeopathy and no ARV.

Det er sikkert mulig å få til en mer uetisk test. Eller kanskje ikke. En dødelig sykdom som behandles kun med virkningsløse midler, som utelukker pasienter fra påvist effektiv behandling, en test som ikke er gjennomgått av noe etisk råd…
Det hjelper ikke spesielt mye at det påberopes støtte som ved Gimpys nærmere ettersyn viser seg å være litt mer enn usikker:

I have taken the liberty of contacting both Muhumbili University and the University of Maryland about this support. I have not yet received a response from the University of Maryland but Dr. Moshi of the Institute of Traditional Medicine at Muhimbili University (MUHAS) has told me:

We simply do not have any relationship with these people. This claim is libellous!

Det hele blir enda et lite hakk mer interessant når det viser seg at «studien» er sponset og støttet av diverse britiske aktører, inkludert en professor og en homøopatisk organisasjon. De skal være underlagt noen etiske retningslinjer man sliter med å se spor av her. Og det er kanskje ekstra ubehagelig at de som trekker noe radikale slutninger av troen sin drar seg i retning av land der de slipper løs mer eller mindre uten kontroll. Ben Goldacre har vært innom akkurat det tidligere.
Saken er definitivt fortsatt under utvikling. Les mer via Gimpys blogg.
Mon tro hva norske homøopater har å si?
(Apropos: Det har akkurat kommet en ny bok om HIV-AIDS-fornektere.)