(«Sulis Professional MK3» – kan også brukes direkte på huden!) Innenfor New Age-retorikk har min kollega Olav Hammer identifisert en viktig strategi han kaller for «terminologisk scientisme.» Begrepet omhandler tendensen til å forsøke å selge et produkt, en terapi eller en idé ved hjelp av vage henvisninger til sånt som «kvantemekanikk» og lignende. En litt […]

sulismk3.jpg
(«Sulis Professional MK3» – kan også brukes direkte på huden!)

Innenfor New Age-retorikk har min kollega Olav Hammer identifisert en viktig strategi han kaller for «terminologisk scientisme.» Begrepet omhandler tendensen til å forsøke å selge et produkt, en terapi eller en idé ved hjelp av vage henvisninger til sånt som «kvantemekanikk» og lignende. En litt mindre populær, men langt kulere, variant av det samme finner vi i det Olav kaller for «teknologisk scientisme»: Da lager man nemlig et apparat som utfører mirakelet.

Jeg har oppdaget et nytt, takket være Gimpy. Retorikken er fremadskuende, med vekt på det forskningsbaserte: «Sulis instruments are based on the results of twenty years research into the principles of Electro-Alchemy.» Resultatet av denne «elektro-alkymistiske» forskningen — hva nå det er — er et fabelaktig apparat:

Sulis Remedy Makers make homeopathic remedies and combination homeopathic remedies in any potency in a matter of seconds. The remedy makers are battery operated, lightweight and easy to carry, giving the Homeopath an instant pharmacy.

Endelig slutten på å gå tom for sukkerpiller med en bestemt merkelapp. Du trenger ikke innom noe sted for merkelappen lenger. Dermed også slutt på det kjedelige behovet for homøopatisk industri: Du kan lage alt selv.

For å overbevise de homøopatisk anlagte om det fantastiske har de selvfølgelig de obligatoriske vitnesbyrdene, men ikke minst også en dose teknisk mumbo-jumbo:

The principle underlying Remedy Making is based on the understanding that all physical substances have a unique energy pattern. […] The energy patterns are represented by a unique set of number or ‘rate’. When using a Remedy Maker this rate is keyed into the instrument which then embeds the corresponding energy pattern into the carrier.

Å, så det er sånn det virker? Da så. Og det er enda mer betryggende at:

By using digital technology in the embedding process the Sulis Instruments ensure that the carrier will contain only the pure energy pattern and none of the background ‘white noise’ present with analogue technology.

For det ville vi virkelig helst unngå, ikke sant?

Dette er selvsagt ikke merkeligere enn den opprinnelige homøopatiens fortynning til det forsvinner med risting i mellom, men homøopater har ord på seg for å være noe konservative når det gjelder kjernedogmene sine. Da er det interessant – hvis det er riktig – at britiske Society of Homeopaths har latt firmaet lansere minst ett av produktene på et av sine arrangement, slik Gimpy forteller:

The Society of Homeopaths(SoH) and the Alliance of Registered Homeopaths(ARH) would have you believe that a homeopathic remedy is characterised by serial dilutions interspersed with shaking in its preparation. However, it seems many homeopaths, including David Needleman – board member of the ARH, and representative to the House of Lords Select Committee looking at CAM, are happy to endorse and use Remedy Machines that use no dilution, no succussion but merely the mystical powers of quantum thingumajigs suggestion to create remedies. In fact one of their products was even launched at an SoH conference.

Det var altså bare ett av produktene, formodentlig ett i «Professional»-serien, som ble lansert der. Ellers finnes det opptil flere som utfører det samme. Men såvidt jeg kan se er det bare MK3 som er anvendelig «for direct application to the skin».

Men det finnes tydelig et aber for oss koffeinavhengige:

The ‘AR’ feature is unique to the Sulis Remedy Maker MK3. This feature creates a greater stability in the energy pattern of the remedy, which makes it more difficult for the patient to antidote a remedy by ingesting mint etc. However strong coffee will still antidote a remedy made on a Sulis Machine.

Dessverre ser det ut til at kaffen motvirker selv konvensjonell homøopati så vi skeptikere får vel nøye oss med å drikke vann.